1. mai: Arbeidsvilkårene i politiet er under press

Unn Alma Skatvold #17

– 1. mai minner om viktigheten av et organisert arbeidsliv og godt partssamarbeid. Nå står norsk politi i en tøff ressurs- og bemanningssituasjon. Det går utover arbeidsvilkårene til de ansatte. Den utviklingen må snus, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag. I år merkes det at arbeidsvilkårene i politiet er under press, som følge av nedbemanning, stor arbeidsbelastning og høyt sykefravær. Samtidig går flere hundre nyutdannede politifolk, som kunne avlastet denne belastningen, uten jobb i politiet.

– Dette gir økt belastning og en tøffere arbeidshverdag for våre medlemmer. Å stå i det over tid er svært utfordrende. Oppgavene blir flere og kravene til hva som skal leveres strengere, kriminaliteten øker og blir mer kompleks, samtidig som ressursene til å levere på dette ikke øker tilsvarende, sier forbundslederen.

Dette fører noen steder til at prosjekter og forebyggende enheter blir lagt ned, mens de gjenværende ansatte da må rekke over enda flere oppgaver og være enda mer effektive i mangel på kolleger.

– Dette går ikke i lengden. Derfor er vi så tydelig på at det må satses skikkelig på norsk politi. Bemanningen og ressursene må økes, alle politiutdannede må få jobb i politiet, og samtidig trengs det mer langsiktig planlegging for å kunne planlegge og styre politiet mer strategisk, sier Skatvold..

Viktig partssamarbeid

Tydeligheten om hvor alvorlig situasjonen er i norsk politi deler Politiets Fellesforbund også med arbeidsgiver i politiet.

– Alle som jobber tett på norsk politi ser hvor vanskelig situasjonen er nå. Det må snus, og det er et politisk ansvar, sier Skatvold.

Hun trekker også fram betydningen av det organiserte arbeidslivet og godt partssamarbeid. Hun er blant annet glad for at politidirektør Benedicte Bjørnland de siste årene har vært tydelig på at hun ser på tillitsvalgte som en strategisk samarbeidspartner, og at det skal utøves godt og reelt partssamarbeid i politiet.

– Det er et veldig viktig signal, og noe vi er opptatt av at må merkes både på sentralt og lokalt nivå i politiet. Det er gjennom godt partssamarbeid vi kan finne løsninger som gjør det mulig å levere på politiets samfunnsoppdrag samtidig som man ivaretar de ansatte i norsk politi. De ansatte er den viktigste ressursen til norsk politi, det må gjenspeiles i arbeidsvilkårene deres, konstaterer Skatvold.

God 1. mai!

– Jeg vil si gratulerer med dagen til alle våre medlemmer og til alle arbeidstakere. Arbeidernes dag er fortsatt svært viktig. God 1. mai! sier Skatvold.

1. mai

  • 1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag, en internasjonal demonstrasjonsdag for arbeiderbevegelsen.
  • Kampdagen har bakgrunn fra USA i 1886, og ble første gang markert i resten av verden – også i Norge – i 1890.
  • Dagen har vært offentlig høytidsdag og lovfestet fridag i Norge siden 1947.
  • Program og paroler for dagen legges tradisjonelt opp av lokale faglige samorganisasjoner, og markeringen består oftest av taler og innslag etterfulgt av demonstrasjonstog.
Kilde: Gjerde, Åsmund Borgen; Thingsaker, Bjørn: Første mai i Store norske leksikonsnl.no.