Takket for godt samarbeid

Avtakking Thor Kleppen Sættem (3)

– Jeg ønsker å takke Thor Kleppen Sættem for godt og stabilt samarbeid gjennom flere år, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Thor Kleppen Sættem var statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet fra 20. desember 2016 til Solberg-regjeringen gikk av 14. oktober i år, i en periode hvor departementet hadde fem ulike statsråder.

– Å ha én statssekretær som har vært der gjennom flere år har bidratt til litt mer stabilitet i en periode med skiftende justisministre, slik at det likevel har vært mulig å holde en tråd i sakene. Det har vi satt pris på, sier Bolstad.

Han trekker fram både lovendringen i yrkesskadesaken og at målet om to polititjenestepersoner per tusen innbyggere er nådd som viktige saker for politiet, og som har blitt oppnådd de siste årene.

Samarbeid for et bedre politi

Bolstad hadde denne uka lunsj med den avgåtte statssekretæren, før han deretter møtte den nye justisministeren for første gang.

– For Politiets Fellesforbund er det viktig med et godt samarbeid med politisk ledelse, uavhengig av regjeringssammensetning. Det viktigste for oss er alltid best mulig gjennomslag for våre prioriterte saker, på vegne av våre medlemmer, norsk politi og befolkningen. Derfor jobbet vi for et tett og godt samarbeid med Erna Solbergs regjering, og vil gjøre det samme med Jonas Gahr Støres regjering, sier Bolstad.