Første møte med ny justisminister

Sigve Bolstad og Emilie Enger Mehl

Forbundsleder Sigve Bolstad sammen med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Et positivt møte med en statsråd som viste stor interesse for Politiets Fellesforbund og hva vi står for, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Med seg på møtet med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og statssekretær Erik Sandsmark Idsøe (Sp) hadde Bolstad også generalsekretær Per Erik Ommundsen og politisk rådgiver Morten Mossin.

På møtet snakket de om sine forventninger til hverandre, og også om dagens aktuelle situasjon med flere skyteepisoder i Oslo på relativt kort tid. I tillegg ble Politiets Fellesforbunds kommende landsmøte tatt opp, hvor statsråden med flere statssekretærer vil delta.

– For Politiets Fellesforbund er det viktig med god dialog og samarbeid med politisk ledelse for at vi skal få gjennomslag for våre prioriterte saker. Derfor var det positivt å få til et første møte så raskt etter at regjeringen tiltrådte. Dette lover godt for tett samarbeid og dialog, sier Bolstad.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Politiets Fellesforbund i møte med justisminister Emilie Enger Mehl

F.v.: Politisk rådgiver Morten Mossin (Politiets Fellesforbund), generalsekretær Per Erik Ommundsen (Politiets Fellesforbund), statssekretær Erik Sandsmark Idsøe (Sp), justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og forbundsleder Sigve Bolstad (Politiets Fellesforbund).

Han forteller om en lyttende statsråd som stilte spørsmål og ville ha Politiets Fellesforbunds syn på mange viktige saker for norsk politi.

– Det framstår som hun ønsker å høre fra dem som kjenner til situasjonen ute i etaten og justissektoren. Det gleder et fagforeningshjerte. Et godt partssamarbeid er det helt sentrale i den vellykkede norske arbeidslivsmodellen, sier forbundslederen.

Et reelt nærpoliti

Han trekker fram flere saker fra den nye regjeringen som er positive for norsk politi. Det mest sentrale er å få innfridd politireformens viktigste intensjon om et nærpoliti som er til stede der befolkningen bor, hvor regjeringen blant annet varsler en plan for å styrke politiets tilstedeværelse i hele landet. At regjeringen ønsker en gjennomgang av Politidirektoratet er også positivt, og det samme er ambisjonen om styrking av kapasiteten til å kjempe mot cyberkriminalitet og av arbeidet med kultur og ledelse i politiet.

– Av andre viktige saker for Politiets Fellesforbund er både nasjonalt varslingsombud, identitetsskjerming og bevæpning stadig aktuelle spørsmål vi kommer til å jobbe opp mot den nye regjeringen for å få til. Samtidig ser vi fram til et fortsatt etterforskningsløft for å styrke rettssikkerheten og tryggheten til befolkningen, sier Bolstad.

Praktisk politikk avgjør

Han mener det er mange gode intensjoner i det regjeringen sier den skal gjøre, men slår fast at Politiets Fellesforbund skal følge dette nøye i årene som kommer.

– Det er i den praktiske politikken som gjennomføres en eventuell forskjell vil merkes. Derfor ser vi fram til et godt og tett samarbeid med den nye regjeringen, til beste for norsk politi og for befolkningen, konkluderer Bolstad.