PF-kongressen 2023:

Totalberedskapen har betydelige svakheter

IMG 3348

Knut Storberget har ledet Forsvarskommisjonen.

Tidligere justisminister Knut Storberget ga sitt syn på politiets rolle i dagens sikkerhetspolitiske situasjon: – Jeg opplevde nylig politiet på nært hold i Viken da uværet Hans slo til for fullt. Politiet gjorde en fantastisk jobb, men totalberedskapen i Norge har betydelig svakheter, sa Knut Storberget.

Han fikk i 2021 oppdraget av regjeringen å lede en kommisjon som skulle se på ressurssituasjonen i forsvaret. Forsvarskommisjonens rapport ble lagt fram i mai i år. Den inneholdt politisk sprengstoff: Kommisjonen foreslo å investere 40 milliarder årlig i ti år – oppå et eksisterende forsvarsbudsjett på nesten 76 milliarder kroner. I tillegg foreslo kommisjonen en årlig tilleggsbevilling på ti milliarder kroner når tiårsperioden er omme:

– Det er dårlig stelt i øyeblikket. Beredskapen er for dårlig. Ikke bare i forsvaret, men totalberedskapsøyemed. Totalforsvaret blir for fragmentert, ikke bare i norsk, men også nordisk kontekst. Og vi må investere nå. Vi har ingen tid å miste. Jeg tror det siste året har vært en øyeåpner i forhold til landets behov for å ha mulighet til å forsvare seg, sa Knut Storberget.

Store utfordringer

Han legger til grunn stadig nye sikkerhetspolitiske utfordringer som dukker opp:

– Dette gjør det utfordrende å se 10-20 år framover. Er vi politisk i stand til å møte trusselbildet framover? Svaret på det er nei, og vi må investere. Politiet er sentralt i å møte trusselbildet framover. De tillitsvalgte, inkludert i Politiets Fellesforbund, er helt sentrale i en medvirkningsprosess. Vi må ikke drive politikk etter gammelt mønster. Trusselbildet vi møter framover er helt annerledes enn det vi har møtt så langt, og egentlig endret allerede i dag. Tradisjonelt er det enten det sivile eller militæret som skal inn, men i et fremtidsperspektiv tror jeg det er lurt å samkjøre ressurser mellom forsvar og politi, fortsatte Knut Storberget.

Strikken er tøyd

Statsforvalteren i Viken fikk nylig føle naturkreftene på kroppen da uværet «Hans» bød på store ødeleggelser. Knut Storberget benyttet anledningen til å skryte av politiets innsats:

– Politiet var fantastisk, rett og slett! Men det skulle ikke vært mange ytterligere ras før det hele hadde kollapset. Jeg vet at politiet utnyttet ressursene til det ytterste. I Forsvarskommisjonen anbefaler vi store investeringer i Forsvaret, men dette må gjelde også for politiet. Også politietaten må ha større ressurser, mente Knut Storberget.

Gi dem jobb

Knut Storberget kom også med et hjertesukk:

– Det gjør meg vondt å se PHS-utdannede som ikke får jobb. Og det er jo mangel på hoder i politiet. Jeg ville selvsagt prioritert å ansette flere politifolk. Vi kan ikke utdanne folk til arbeidsledighet. Og det er jo ingen tvil om at det er behov for disse stillingene. Men jeg har ingen problemer med å innrømme at det er enklere å sitte i en kommisjon enn en regjering, avrundet Knut Storberget.

Se intervju med Knut Storberget her:

IMG 3313
Se intervju med lederen av forsvarskommisjonen