Viktig evaluering av Eirik Jensen-saken

Eirik Jensen i retten

Foto: Liv Rønnaug B. Lilleåsen

Politiets Fellesforbund er glad for at utvalget som har sett på håndteringen av Eirik Jensen-saken har gått så grundig til verks, og mener evalueringen er viktig for politiets tillitt fremover.

– Jeg er veldig glad for at det er blitt gjennomført en grundig evaluering av Eirik Jensen-saken. Politiets Fellesforbund har siden dommen i tingretten i 2017 ment at politiet må granskes, og at dette måtte skje uavhengig av om Jensen ble frikjent eller ikke. Saken er trist for alle involverte, og derfor er det viktig at norsk politi tar lærdom av dette, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Ledelsen sviktet

Utvalget har siden før jul jobbet med en gjennomgang av håndteringen av Eirik Jensen i Oslo politidistrikt. Helt konkret ba Politidirektoratet utvalget om å vurdere om det ble gitt eller fanget opp noen bekymringsmeldinger knyttet til Eirik Jensen i tiden mellom 1993 og fram til pågripelsen i 2014.

Utvalgets rapport er tydelig på at ledelsen i Oslopolitiet sviktet under Eirik Jensen-saken. Bekymringer om regelbrudd Jensen skulle ha begått ble ikke undersøkt, og varslene ble dermed ble oversett.

– Når lederskapet ikke sørget for å undersøke de bekymringsmeldingene som fremkom, så sviktet de som lederskap. Den grunnleggende svikten besto i at bekymringsmeldinger over et langt tidsrom ikke ble ansvarlig håndtert av ansvarlig ledelse i Oslo politidistrikt, sa utvalgsleder Ingeborg Moen Borgerud på fremleggelsen av rapporten.

Utvalgsleder Bogerud pekte på flere konkrete bekymringsmeldinger som ikke be fulgt opp.

– Spørsmålet mange stiller seg er hvordan dette kunne skje. Jeg føler at evalueringsrapporten har gått nøye inn i dette. Det er avdekket en god del feil og det må norsk politi ta på høyeste alvor og lære av, sier forbundsleder Bolstad.

Politiet må lære av dette

Politiets Fellesforbund mener lærdom er det viktigst som må komme ut av denne evalueringen.

– Politiets Fellesforbund er opptatt av hva norsk politi kan lære av dette og at etaten kommer seg styrket ut i andre enden. Nå stoler vi på at Politidirektoratet tar de grepene som skal til. Det er ingen tvil om at politiet har et forbedringspotensial, sier Bolstad.

Vurderte ikke risikoen for korrupsjon

Risikoen for korrupsjon når det kom til arbeidet til Eirik Jensen ble aldri vurdert av politiet, selv om en rekke risikoforhold forelå, fremgår det av evalueringsrapporten.

– Eirik Jensen har vært en høyt betrodd medarbeider som har levert gode resultater. Han har jobbet i et tungt miljø i mange år. Det innebærer helt klart noen fallgruver. Det er viktig at man har dyktige politimenn- og kvinner som jobber opp mot slike typer miljø. Systemet, lover, regler, instrukser og ikke minst det at man har kolleger rundt seg skal være med og bidra til at dette går bra, sier Bolstad.