Får mer sentral rolle i EuroCOP

Unn Alma Skatvold velges som ny første visepresident i EuroCOP

Her blir Unn Alma Skatvold valgt som første visepresident i EuroCOP

Foto: Sigve Bolstad

Unn Alma Skatvold er valgt som ny første visepresident i EuroCOP. – Norge er del av et internasjonalt fellesskap, og det å delta i europeisk fagforeningssamarbeid gir gjensidig nytte, sier Skatvold.

Unn Alma Skatvold er også nestleder i Politiets Fellesforbund. Hun ble i mars valgt inn i styret i European Confederation of Police (EuroCOP), samarbeidsorganisasjonen for politiforbund fra ulike land i Europa. Hun ble deretter i april valgt som andre visepresident. Nå får hun en enda mer sentral posisjon, som første visepresident. Det ble klart under EuroCOP Congress 2020 denne uka. Den skulle blitt gjennomført i Edinburgh i Skottland, men ble grunnet koronasituasjonen avholdt digitalt.

– Dette arbeidet gjør jeg på vegne av både Norge, Norden og Europa. Det er helt sentralt å ha solidaritet på tvers av landegrensene. Det er også viktig å gi Norge, og Norden, en tydelig stemme i Europa, dele av våre erfaringer og metoder for godt partssamarbeid, og samtidig kunne lære av hvordan andre land har løst utfordringer vi kan oppleve også her hjemme, sier Skatvold.

Påvirker EU

EuroCOP jobber for tiden med å forsterke rollen som en sentral påvirkningsaktør opp mot politikere, beslutningsorganer og institusjoner på europeisk nivå, som EU-kommisjonen.

– EuroCOP skal bli enda mer sentral i det arbeidet som gjøres for europeisk samarbeid innen politi og kriminalitetsbekjempelse. Avgjørelsene som fattes her påvirker også Norge, norsk politi og dermed Politiets Fellesforbund, og gjør det å delta i dette samarbeidet viktig for oss, sier Unn Alma Skatvold.

Hun trekker fram at politistyrker rundt om i Europa står overfor mange utfordringer som må håndteres, som flyktninger og migranter på Europas yttergrenser, terrorangrep og et usikkert trusselbilde, budsjetter under stort press og en koronapandemi som påvirker på ulike måter.

– EuroCOP arbeider for å løfte profesjonen og få fram hvor viktig det er med et godt politi med rett kompetanse og oppdatert utstyr for å møte alle disse utfordringene Europa står overfor. I Norden har vi erfart at godt partssamarbeid er avgjørende for å lykkes, og det ønsker vi å dele med resten av Europa, sier Skatvold.

(Saken fortsetter under bildet)

EuroCOP Congress 2020

Her er EuroCOPs kongress i gang. – Ikke det samme som å være sammen i Edinburgh, som var planen, men fortsetter vi å gjøre som vi skal, så får vi det til neste gang, sier Unn Alma Skatvold

Bør prioriteres for koronavaksine

I forbindelse med koronapandemien arbeider EuroCOP for å løfte fram politiet som en av de samfunnskritiske funksjonene.

– Politiet er helt sentrale for å opprettholde beredskapen i samfunnet, og må gå inn i situasjoner der andre trekker seg ut. Derfor er det avgjørende at vi har et politi i hele Europa som har nok folk til å gå på jobb også i denne ekstraordinære situasjonen, sier Unn Alma Skatvold, og legger til at EuroCOP derfor jobber for at politifolk prioriteres for vaksinering når vaksinen er klar og godkjent.

Skatvold trekker også fram at dette arbeidet er viktig for Politiets Fellesforbunds medlemmer i Norge, og at det er viktig å kunne se ting i sammenheng. Ting er i konstant utvikling, enten det gjelder kriminalitetsbildet, ny teknologi eller det politiske landskapet.

– Det er verdifullt å kunne trekke linjer mellom det vi opplever av utvikling her hjemme og den utviklingen som har skjedd og skjer i andre land. Det gir også innsikt i hvordan Politiets Fellesforbund bør jobbe. For eksempel er det interessant å se hvilke erfaringer andre land har med generell bevæpning, noe vi jobber for at skal bli en realitet i Norge også, sier Unn Alma Skatvold.

Forbundslederen gratulerer

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, er stolt over den posisjonen Skatvold og Politiets Fellesforbund med dette får i EuroCOP.

– Dette blir helt topp for Politiets Fellesforbund og forsterker ytterligere betydningen det gode nordiske og europeiske samarbeidet Politiets Fellesforbund er en del av. Jeg vil gratulere Unn Alma og ønske henne lykke til videre med viktig innsats i EuroCOP, sier Bolstad.

Calum Steele, generalsekretær i det skotske politiforbundet, ble samtidig valgt til ny president i EuroCOP.

Les mer om vårt internasjonale fagforeningsarbeid

Gå til EuroCOPs nettsider