Varslingsnemnda

Varslingsnemnda trer i kraft når varsel omhandler et forbundsstyremedlem. Varslingsnemnda arbeider i tråd med Politiets Fellesforbunds varslingsrutiner.

Varslingsnemnda

Varslingsnemnda består av leder av kontrollnemnd, generalsekretær og representant fra et lokallag med vara, som begge innehar varslingskompetanse.

Dette er hjemlet i Politiets Fellesforbunds vedtekter, § 5-6 Valg (punkt 9) og § 7-5 Varslingsnemnd.

Medlemmer

Navn:I kraft av:
Kristian Hanssenleder av kontrollnemnd917 72 443E-post
Per Erik Ommundsengeneralsekretær992 87 688E-post
Kenneth Rastad (PF Vest)representant fra et lokallag
Kristin Akerholt (PF SE)vara for representant fra et lokallag