Særaldersgrenser:

Alt av variable tillegg skal regnes med i pensjonen

Unn Alma Skatvold #02

Er du født i 1963 og skal gå av med pensjon i 2020?

Dersom du er født i 1963 er du omfattet av den nye tjenestepensjonsordningen. Det betyr at dersom du skal gå av med pensjon i 2020 skal alt av variable tillegg tas med i beregningen av hva du får utbetalt i særalderspensjon. Det ble endelig avklart i dag.

– Dette har vært en meget viktig sak for oss. Det er helt urimelig at de som har jobbet kveld, natt og dag ikke skulle få pensjon av det de tjente på å gå på slike tøffe arbeidstidsordninger, sier Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund.

Tak fjernet fra 1. januar 2020

I tariffoppgjøret 2019 fremforhandlet Politiets Fellesforbund, med Unio i spissen, at det fra 1. januar ikke lenger skulle være noe tak på de variable tilleggene hva gjelder pensjonsopptjening. Før har det vært ulike tak, det siste på 66 000 kroner for hva du maks har fått opptjening av.

– Det anså vi som helt urimelig og vi har alltid kjempet for å fjerne dette, sier forbundsnestlederen.

Nå når 1963-årgangen, som har lavest særaldersgrense, skulle begynne å gå av med pensjon, så dukket det opp ulike tolkninger på hva fjerningen av taket egentlig betydde. Enkelte medlemmer av Politiets Fellesforbund hadde via Statens Pensjonskasse fått beskjed om at dette gjaldt først når man skal ta ut alderspensjon og ikke ved særalderspensjonsberegningen. Politiets Fellesforbund har alltid ment at fjerning av taket skulle gjelde når du går av med særalderspensjon og det har også vært forståelsen i vår hovedsammenslutning, Unio. Etter noen runder via Unio og Statens personaldirektør er det nå klart at det er vår tolkning som gjelder.

Fornøyd med utfallet

Dersom man går av i 2020, og fremover, skal alt av variable tillegg tas med i beregningen av hva du får utbetalt i særalderspensjon. Det betyr at dersom man jobber i en stilling som gjør at man vil få mer enn 66 000 kroner i variable tillegg i 2020, så vil det kunne lønne seg økonomisk å stå i jobben ut året slik at man får med seg denne opptjeningen.

– Dette ville kunne utgjøre en del for enkelte av våre medlemmer og vi er derfor svært fornøyde med at det endte med å bli slik som alltid har ment det skal være, avslutter Unn Alma Skatvold.

Les mer om pensjon her