Ber om innspill på medlemmer til varslingsombud

Ørjand Hjortland #19

Prosessen med å etablere et varslingsombud for politiet fortsetter. Nå skal medlemmene på plass. – Det er positivt at vi stadig nærmer oss etablering av varslingsombud for politiet, sier Ørjan Hjortland, nestleder i Politiets Fellesforbund.

Som kjent har Justis- og beredskapsdepartementet besluttet at det skal opprettes et varslingsombud for politiet, med hovedoppgave å «undersøke interne, nærmere definerte varslingsaker på arbeidsgivers vegne, på en tillitvekkende måte». Ombudets sekretariat skal legges til Statens sivilrettsforvaltning, lokalisert på Hamar.

Departementet skal oppnevne en leder og to–tre medlemmer til ombudet for en periode på to år, og ber nå om innspill til kandidater som medlemmer av ombudet.

Departementet oppgir at ombudet «skal ledes av en person med tung juridisk bakgrunn innen arbeidsrett og/eller forvaltningsrett, eksempelvis fra akademia, domstoler eller liknende. Ombudet skal også ha to medlemmer med supplerende bakgrunn i hhv. politifag og organisasjonspsykologi. Vi vurderer i tillegg å oppnevne et medlem med juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap med bakgrunn fra påtalemyndigheten.»

Politiets Fellesforbund vil bidra med innspill

– Varslingsombud er noe Politiets Fellesforbund har jobbet for gjennom flere år, og nå ser det heldigvis ut til at det blir en realitet. Det skal være trygt og forsvarlig å varsle om kritikkverdige forhold i politiet. Vi skal følge opp etableringen av varslingsombud videre, slik at det blir best mulig og faktisk bidrar til tillitvekkende og habil behandling av varsler. Det vil vi gjøre blant annet gjennom å sende inn innspill på kandidater, sier forbundsnestleder Hjortland.

Har du innspill på kandidater kan det sendes til pf@pf.no. Frist for innspill er 27. februar 2024. Medlemmene i ombudet trenger ikke være ansatt i politiet.

For mer informasjon, se vedlagte brev fra Justis- og beredskapsdepartementet: