Nå blir det varslingsombud

Sigve Orjan

Statssekretær Sigve Bolstad (t.v.) og forbundsnestleder Ørjan Hjortland.

Politiets Fellesforbund har et landsmøtevedtak hvor vi anbefaler våre medlemmer om å ikke varsle om kritikkverdige forhold. Nå er et uavhengig varslingsombud for politiet i ferd med å bli etablert i regi Justis- og beredskapsdepartementet.

– Politiets Fellesforbund har helt siden landsmøtevedtaket jobbet for å få på plass et uavhengig varslingsombud med myndighet til å gå objektivt og grundig inn i aktuelle varslingssaker. Det er fortsatt slik at saker skal løses på lavest mulig nivå, men de alvorlige og komplekse varslingssakene og de sakene hvor det varsles på selve saksbehandlingen av en varslingssak skal nå håndteres av ombudet. Ombudet skal også ha en veiledningsrolle og bidra med kompetansehevning og trygge varslingsvernet i etaten, sier forbundsnestleder Ørjan Hjortland.

Har pågått i mange år

Politiets Fellesforbund har jobbet for et uavhengig varslingsombud i mange år. Forbundet har lagt stor vekt på at etaten får et uavhengig ombud som kan sikre nødvendig ivaretagelse av både varslere og omvarslede og sørge for en reell og uavhengig undersøkelse av varslingssakene.

– Det skal være trygt og forsvarlig å varsle om kritikkverdige forhold i politietaten, sier Hjortland.

Oppheng i SRF

Det nye varslingsombudet vil ligge under Statens sivilrettsforvaltning (SRF) på Hamar. Ombudet skal bestå av tre–fem personer og med mulighet til å hente inn ekstra ressurser ved behov.

– For Politiets Fellesforbund er det viktig at det nye varslingsombudet blir et effektivt ombud og med ressurser til å behandle sakene på en effektiv måte og innenfor en fornuftig tidsramme. Det er viktig at saksbehandlingstiden ikke blir for lang, understreker forbundsnestlederen.

Etableres på vårparten

Det nye varslingsombudet skal etableres på vårparten. SRF er allerede i gang med å ansette personer til sekretariatet og vil snart starte prosessen med å oppnevne personer til ombudet. Varslingsombudet skal være i drift fra mai-juni 2024.

– Ordningen med varslingsombud skal evalueres etter ett år. Det har vært et viktig moment for oss. Politiets Fellesforbund har vært en pådriver for å få et varslingsombud på plass, og vi er svært glade for at det nå blir en realitet, avrunder Ørjan Hjortland.