Besøkte Nasjonalt ankomstsenter

Rade ankomstsenter

Forbundsleder Unn Alma Skatvold; leder i PF PU, Åsbjørg Gussgard; leder i PF Øst, Espen Orud; og forhandlingssjef Roar Fosse besøkte ankomstsenteret på Råde.

Politiets Fellesforbund besøkte nylig Nasjonalt ankomstsenter i Råde, som har fått mange nye midlertidige ansatte for å kunne møte flyktningstrømmen fra Ukraina.

– Jeg er mest av alt veldig stolt og imponert over hvordan de som jobber på ankomstsenteret har kastet seg rundt og fått til så mye på kort tid. Folk har hevet seg rundt, vært positive og står på, så er det naturligvis et spørsmål om hvor lenge de orker det, sier leder i PF Politiets utlendingsenhet (PU), Åsbjørg Gussgard.

Det er PU som har ansvaret for driften av ankomstsenteret på Råde.

– Det er bra å komme seg ut og se det som vi får beskrevet av lokallagslederne våre, spesielt i PU og Øst, i den tiden vi nå står i. Det er selvfølgelig veldig tragisk og vondt å se flyktninger som har måtte reise fra alt de har, og vite at de kanskje har mistet sitt og sine, men samtidig har vi også et ansvar som fagforening å ta vare på de ansatte som jobber i denne krisen. Det handler ikke bare om arbeidssett og bemanning, men også om hvordan de har det. De er hver dag i møte med skjebner og hva gjør det med arbeidsmiljøet deres og hvordan de har det. Det er viktig for oss å vite, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold.

Kriser er ikke noe som er midlertidig

– I den situasjonen vi står i har vi naturligvis forståelse for at vi må være fleksible og strekke oss langt, men det må likevel være innenfor visse rammer. Vi forventer en forutsigbarhet og en ivaretakelse av de som blir kastet inn i denne jobben, og for de som jobber her fast, sier Gussgard.

PU har de siste årene vært igjennom en omfattende nedbemanning, hvor mange med sivil kompetanse måtte slutte. Nå oppbemannes det med politiutdannede. Nedbemanningsprosessen var krevende.

– Vi er en beredskapsorganisasjon. Det er fristende å trekke paralleller til brannvesenet. Det er jo ikke sånn at om det ikke har brent på en stund så nedbemanner vi brannvesenet. Alle vet jo at det kommer nye branner. Og det kan vi jo si om kriser også. Nå har vi stått i pandemi to år, så får vi en flyktningkrise, og vi vet det kommer nye kriser etter dette, sier Gussgard.

Dette er Skatvold enig i.

– Det å håndtere kriser er mer og mer hverdagen til politiet. Vi hadde immigrasjonskrise i 2015, vi har stått i en pandemi i to år, vi er i en ny immigrasjonskrise nå. Dette er ikke et unntak, men jobben vår å håndtere. Da er det viktig at vi følger lov- og avtaleverk, og at de som trår til under krisen har forutsigbarhet og blir godt ivaretatt i forhold til personalansvar og personalomsorg. Det er vår jobb som fagforening å være i ryggen på medlemmene våre, sier Skatvold.

Mange midlertidig ansatte flyttet fra Øst

Øst politidistrikt har avgitt alle sine midlertidige koronastillinger til Politiets utlendingsenhet, til sammen 47 ansatte, i tillegg til at 22 skal overføres fra Gardermoen. Lokallagsleder for PF Øst, Espen Orud, var derfor også med til ankomstsenteret.

– Situasjonsbildet forandrer seg jo hele tida. Det gjorde det under pandemien også, og det gjør det nå i Ukraina-krisen, så jeg har forståelse for at man må komme med raske endringer og politiske bestillinger. Det er et veldig stort apparat som må på plass for å få en rask og sikker registrering av de som kommer, og det er mange som må bidra for å løse dette på best mulig måte. Samtidig er jeg bekymret for at det under kriser oppstår veldig mye midlertidighet for våre medlemmer. Mange får midlertidige oppgaver og stillinger, og når den ene krisen avløser den andre, så skulle jeg ønske vi klarte å tenke mer langsiktig enn vi gjør nå, sier Orud.

Han mener den bruken man nå ser av midlertidige ansettelser i etaten er uheldig, både for de som ansettes i så korte vikariat og for de faste ansatte.

– Administrative ansettelser er en invitasjon til de som får stillingene til å søke andre faste stillinger mens de er i vikariatet, og med kort oppsigelsestid blir det mye gjennomtrekk. Det blir også krevende for de som er igjen, som da må finne nye til å dekke opp stillingene, ny runde med opplæring og lite stabilitet på arbeidsplassen. Jeg skulle ønske vi turte å ta større risiko når det gjelder forutsigbarhet og lengde på disse vikariatene, sier Orud.

  • Lytt nå: «I varetekt» om hvordan krigen i Ukraina påvirker politiet i Finnmark – lytt i iTunes, Spotfiy eller din nettleser.