EuroCOP ber om at vold mot politiet tas på alvor

Unn Alma Skatvold #01

Under høstsamlingen til EuroCOP i Edinburgh kom samtlige europeiske politiforeningen med en anmodning om at politikerne må ta den økende volden mot politiet på alvor og ha fokus på dette.

Det var representanten for det spanske politiforbundet som fremmet forslaget.

– Det er svært viktig at man får snudd den negative trenden man ser når det kommer til økt bruk av vold mot politiet. Heldigvis er voldsbruken fortsatt relativt lav her hjemme sammenlignet med andre land, men tall fra Politidirektoratet før sommeren viste jo en tredobling i anmeldte voldshendelser mot politiet siden 2004. Det er urovekkende. Det er viktig at politiforeningene i Europa står sammen om dette og ber om økt fokus fra politikerne i EU, sier nestleder i Politiets Fellesforbund og visepresident i EuroCOP, Unn Alma Skatvold.

Tallene fra Politidirektoratet ble omtalt i en stor sak i Politiforum i mai i år, og viste blant annet at det bare i Oslo kom inn 380 anmeldelser fra politifolk i fjor. Øst og Sør-Øst politidistrikt hadde begge rett under 200 slike anmeldelser.

Alvorlig utvikling

En anmodning fra EuroCOP ble sendt til Europaparlamentet og Europaparlamentets komité for sivile rettigheter, rettferdighet og indre anliggender, LIBE. Her skriver EuroCOP blant annet at politibetjenter over hele Europa opplever den mest alvorlige voldsutviklingen mot politiet på mange år, og at både alvorligheten og hyppigheten i angrepene øker. De skriver videre at det er blitt vanlig at det brukes våpen mot politibetjentene med et mål om å påføre alvorlige skader.

Irritasjon og aggresjon over koronatiltak, som politiet fikk i oppgave å sørge for at ble overholdt, generelt mindre respekt for politiet og også økende misnøye generelt mot myndighetene gir utslag med økt vold mot politiet.

Trekker raske konklusjoner

– I tillegg reagerer vi på at vi for ofte ser at mange politikere i for stor grad er raske med å trekke populistiske konklusjoner om hvordan politiet har utført oppdragene sine, kanskje særlig om saken havner i medias søkelys. Dette mener vi er uheldig og fører til økt aggresjon mot politiet mange steder, sier Skatvold.

I Europaparlamentet har det vært diskusjoner om maktbruk fra politiets side, men EuroCOP er skuffet over at det er stille rundt tematikken vold mot politiet, og ønsker nå at dette blir satt på agendaen.