Forhandlinger om hovedavtalen i staten til høsten

Hovedavtalen i staten 2017–2019

Hovedavtalen i staten er allerede prolongert (forlenget) og er nå på nytt prolongert, nå til september 2021.

Partene er enige om å utsette forhandlinger om revisjon av hovedavtalen i staten. Forhandlingsstart blir i løpet av september 2021.

– Partene har vært enige om viktigheten av fysiske forhandlinger og forholdene ligger forhåpentligvis bedre til rette for dette til høsten. Hovedavtalen er selve grunnstenen i partssamarbeidet og det er viktig at vi får rammer som gjør oss i stand til å finne gode løsninger når den nå skal revideres, sier Andrea Mandt, seniorrådgiver i Unio, til unio.no.

Hovedavtalen er inngått mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne. Den regulerer partssamarbeidet på alle nivåer i staten, inkludert politiet.

Intensjonene må etterleves

– Vi ser fram til forhandlingene. Hovedavtalen i staten er viktig for et godt samarbeid mellom partene, bygd på gjensidig tillit. Intensjonene i avtalen må etterleves, og kunnskapen om dette må være godt forankret hos ledelse og tillitsvalgte på alle nivåer i staten. Medbestemmelsen i arbeidslivet er under press. Da må hovedavtalen sikre gode, demokratiske prosesser på arbeidsplassene, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Dette betyr at gjeldende hovedavtale videreføres til og med 30. september 2021.