Hovedlønnsprosessen: Tilbake til start

Sivilt ansatt på kontor foran PC med politet på skjerm

– Vi er glade for at saken nå rykker tilbake til start. Medbestemmelse og involvering har vært for dårlig underveis i dette prosjektet, sier Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund.

Siden 2014 har politi- og lensmannsetaten vært gjennom store endringer. Mange pågår fortsatt, som på lønnsarbeidet i etaten og organisering av fagbrukerne i politidistriktene. Det arbeidet er den siste tiden organisert som «Prosjekt hovedlønnsprosessen».

Politiets Fellesforbund reagerer sterkt på det som anses som totalt fravær av medbestemmelse i dette prosjektet. Det ble arbeidet lenge uten at arbeidstakerorganisasjonene var representert, og da arbeidstakersiden i januar omsider ble inkludert i arbeidet i styringsgruppen, ble det fremlagt en ferdig konseptutredning med forslag til løsning.

– Vi var da tydelige på at dette måtte tas inn i riktige arenaer, siden medbestemmelse og partssamarbeid ikke utøves gjennom styringsgrupper, sier Skatvold. Hun ble fra januar Politiets Fellesforbunds representant i arbeidet.

Manglende medarbeiderinvolvering

Parallelt er det også gjennomført et prosjekt om «Fremtidens HR» i politiet. Det skal peke retning for videreutviklingen og effektiviseringen av HR-funksjonen i politiet. Her har man vært opptatt av brukerperspektivet og medarbeiderinvolvering gjennom seminarer for alle de ulike nivåene i HR, hvor alle distrikt og særorgan er involvert. Dette synes å være fraværende i prosjekt hovedlønnsprosessen.

(Artikkelen fortsetter under bildet av Unn Alma Skatvold.)

Unn Alma Skatvold #04

– Naturlig nok har dette skapt sterke reaksjoner og mye støy blant fagbrukerne og våre medlemmer. Vi er kjent med at også HR-ledere reagerer på prosessen her. Det er ikke holdbart, og bryter med intensjonene i partssamarbeidet, sier forbundsnestlederen.

Like før sommeren avklarte Politidirektoratet at prosessen skal kjøres på nytt. Dette etter at Politiets Fellesforbund har sendt inn tydelige innspill på at prosessen har vært for dårlig og burde startes på nytt, og har gitt støtte til andre arbeidstakerorganisasjoner i politiet som også har gitt slike innspill.

– Politiet skal være en lærende organisasjon, og nå er muligheten der til å vise dette i praksis ved å ta involvering og medbestemmelse på alvor og ikke forhaste seg i beslutningene. Vi er derfor glade for at saken nå rykker tilbake til start, sier Skatvold.

Unødvendig vanskelige prosesser

Hun trekker fram at det også i andre saker den siste tiden har vært dårlige prosesser uten nødvendig ivaretagelse av de ansatte og av partssamarbeidet. Det gjør endringsprosesser vanskeligere enn nødvendig.

– Dette føyer seg slik dessverre inn i en rekke av manglende medbestemmelse og inkludering av arbeidstakerorganisasjonene i viktige prosesser. Det er positivt at Politidirektoratet nå har lyttet i denne konkrete saken og er villig til å gå tilbake til start igjen, sier forbundsnestlederen.

Politiets Fellesforbund forutsetter nå at arbeidstakerorganisasjonene involveres tett i det videre arbeidet, at medbestemmelsen tas gjennom riktige arenaer, og at de ansatte dette gjelder holdes godt informert underveis og involveres slik at de påvirker utviklingen av sin arbeidshverdag.

– Det er oppskriften på gode prosesser om det skal skje endringer og omstilling. Politiets Fellesforbund ser fram til å delta i dette arbeidet på vegne av alle våre dyktige medlemmer, dette er ansatte som utfører viktige arbeidsoppgaver på vegne av hele etaten, konkluderer Skatvold.