Provoserende utvikling i stillingskodesaken

Unn Alma Skatvold #02

Gjennom arbeidet med innføring av kjønnsnøytrale titler i politiet vil Politidirektoratet nå ha endringer i bruk av stillingskode for ledere. – Politiets Fellesforbund har overhodet ikke vært involvert i dette arbeidet, og er sterkt kritiske til dette, sier Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund.

I den såkalte stillingskodesaken har Politiets Fellesforbund helt siden 2018 påpekt overfor Politidirektoratet at å tildele politigrader til personer i sivile stillingskoder for å omgå særaldersgrenser er en ulovlig praksis. Saken fikk en foreløpig avklaring gjennom at Politidirektoratet tidlig i år snudde. Nå skjer det på nytt sterkt kritikkverdig utvikling i saken fra Politidirektoratets side.

Dette er saken

Politidirektoratet/Justisdepartementet har sendt ut brev til distriktene. Brevene har vært ukjente for Politiets Fellesforbund inntil i går kveld, og har ikke vært gjenstand for involvering fra vår side.

Oppsummert er hensikten å hindre at lederstillinger i politiet får særalder. Politidirektoratet ønsker å bruke navnendringen av stillingskoden «0326 Lensmann», for å gjøre tittelen kjønnsnøytral, til å samtidig endre dette på seksjonsleder- og avsnittsledernivå. Oppdraget som distriktene nå får er:

«Politidirektoratet legger videre til grunn at det for lederstillinger der alminnelig politimyndighet er ønskelig eller nødvendig, og vilkårene for særalder ikke er oppfylt, skal stillingskode 0326 lensmann benyttes og vedkommende gis funksjonstittel "politiavdelingsleder" samt politigrad som politistasjonssjef.»

Dette tilsier at for eksempel en stilling som avsnittsleder eller seksjonsleder på patruljeseksjonen i Oslo politidistrikt skal utlyses med funksjonstittel politiavdelingsleder; skal ha grad som politistasjonssjef, men ikke være politistasjonssjef; og skal sitte i lønnskode «0326 Lensmann».

Manglende forståelse for stillingskodesystemet

Argumentasjonen og forståelsen for hvordan dette er greit, må Politidirektoratet selv svare for.

– Politiets Fellesforbund har overhodet ikke vært involvert i dette, og slik manglende forståelse for stillingskodesystemet i politietaten er ganske oppsiktsvekkende. Disse brevene kommer også siste dag før ferien for mange, poengterer Skatvold.

Dette føyer seg ellers inn i rekken av saker hvor Politidirektoratet velger å overkjøre og, slik vi ser det, angriper politifaget generelt og politimyndighet spesielt.

– Både timing og innhold er svært provoserende nå rett før sommerferien. Dette bidrar til å undergrave trepartssamarbeidet og setter til side spillereglene vi skal forholde oss til i norsk arbeidsliv. Vi er sterkt kritiske til denne uholdbare utviklingen, sier Skatvold.