Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Delegasjonen fra Unio stat

Delegasjonen fra Unio stat som møtte i Kommunal- og distriktsdepartementet for å signere avtalen med staten. Fra venstre: seniorrådgiver Iril Myrvang Gjørv i Unio, forhandlingssjef Roar Fosse i Politiets Fellesforbund, forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund, forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat og forhandlingssjef Jorunn Solgaard i Forskerforbundet.

Foto: Lars Kolltveit/Forskerforbundet

Unio ble i dag enige med staten om årets lønnsoppgjør. Resultatet innebærer en ramme på 5,2 prosent lønnsvekst.

Unio stat har siden torsdag vært i lønnsforhandlinger med staten. Fredag ettermiddag kom LO, YS og Akademikerne til enighet med staten, og lørdag ble også Unio og staten enige. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, som innebærer at partene kun forhandler om økonomi.

På linje med frontfaget

Den økonomiske rammen på 5,2 prosent er på linje med frontfaget. Potten skal fordeles gjennom lokale forhandlinger på hver enkelt virksomhet.

– Vi er fornøyde med at potten i årets oppgjør er stor, og over forventet prisvekst. Det betyr at våre tillitsvalgte er sikret et handlingsrom for å gjøre gode lokale prioriteringer, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat.

Unios prioritering har hele tiden vært å ivareta interessene til statsansatte med høyere utdanning.

– Mange statlige virksomheter strever med å rekruttere og beholde kompetansen de trenger. Jeg skulle ønske at staten gjorde mer for å anerkjenne dette problemet, og sørge for at utdanningsgruppene har god lønnsutvikling over tid. Når vi brukte noe lengre tid enn de andre hovedsammenslutningene i forhandlingene, er det nettopp fordi vi ønsket å utforske mulighetene til å komme enda lenger for disse gruppene, forklarer Lind.

Lokale forhandlinger

Nå går startskuddet for de lokale lønnsforhandlingene.

– Unio har et meget dyktig tillitsvalgtapparat i staten, som nå kommer til å fortsette arbeidet for våre medlemmer. Erfaringen med oppgjøret i fjor, var at våre tillitsvalgte fikk til gode resultater, sier Lind.

– Unios lønnspolitikk – at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal lønne seg – vil ligge til grunn for de lokale forhandlingene. Den innebærer også en balanse mellom generelle og individuelle tillegg, sier Guro Lind.

Romslig økonomisk oppgjør

Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund, er fornøyd med resultatet.

– Først og fremst er dette et romslig økonomisk oppgjør sammenlignet med det vi har vært vant til i det siste tiåret. Det har naturligvis sammenheng med at den estimerte prisveksten i år er på 4,9%, og kravet vårt har vært en ramme som tar høyde for prisveksten, sier Skatvold.

Hun legger til at hele den disponible rammen blir tilgjengeliggjort for virksomhetene.

– I utgangspunktet kan vi for politietaten gjennomføre forhandlingene i Politidirektoratet, eller vi kan delegere deler av - eller hele oppgjøret ut. Dette abeidet vil starte opp ganske raskt siden det ikke blir mekling i år, avslutter forbundslederen.

📁 DOKUMENTER

📱 På mobil? Sveip mot venstre for å se alt
Enighetsprotokoll mellomoppgjøret 2023 (PDF, 0,5MB)
> Finn flere filer i dokumentarkivet

Alt om lønnsoppgjøret