Kroppskamera kan være en riktig vei å gå

Bodycam2015

I Norge har ikke politiet anledning til å benytte kroppskamera når det er på oppdrag. Politiets Fellesforbund har vurdert både fordeler og ulemper knyttet til dette virkemiddelet: – Resultatene fra andre land og erfaringer fra egen etat gjør at vi nå sier ja til at kroppskamera bør innføres, sier Ørjan Hjortland, nestleder i Politiets Fellesforbund.

– Det ble gjennomført et pilotprosjekt knyttet til kroppskamera allerede i 2015, i Oslo Politidistrikt, men uten noen konklusjon om å videreføre dette. Siden den gangen har den digitale utviklingen tatt store steg, og samfunnet har endret seg. Kroppskamera er allerede tatt i bruk i flere land, blant annet Storbritannia, Finland, Danmark og Sverige. De siste evalueringene fra Sverige viser at kroppskamera kan være forebyggende og reduserer risikoen for vold og trusler mot politiet og at opptakene kan supplere bevisbildet ved etterforskningen av hendelser. Dette preger også tilbakemeldingene vi får fra kollegaer i andre europeiske land, som synes det er underlig at ikke norsk politi har tatt i bruk kroppskamera, sier Ørjan Hjortland.

– Erfaringene med at kroppskamera fører til mindre vold og trusler mot politiet og er konfliktdempende har stor betydning, sier Ørjan Hjortland. Samtidig understreker han viktigheten av at det først må på plass gode retningslinjer for bruken av kamera: Når skal dette skrus på og av, hvordan filmen skal oppbevares og hvem som skal ha tilgang til denne. Dette er avgjørende for å ivareta personvern både til publikum og politiet.

Nytt fokus også i Norge

I Norge har debatten om kroppskamera igjen blusset opp. Og nå tror nestlederen i Politiets Fellesforbund at tiden er inne til å få kroppskamera på plass:

- Politiets Fellesforbund ser med interesse på resultatene fra andre land. Når konklusjonen er at kroppskamera kan føre til redusert vold, færre klager, økt ansvarlighet samt bidra til bedre bevismateriale i etterforskning og rettssaker, så støtter Politiets Fellesforbund at kroppskamera innføres for politiet i Norge også, sier Ørjan Hjortland.

Forbundsleder Unn Alma Skatvold deltok i Dagsnytt 18 om samme tema sist mandag. Du kan se sendingen her >