Lensmann endres til politistasjonssjef

Askvoll lensmannskontor Foto Torkjell Traedal

Foto: Torkjell Trædal

Regjeringen har besluttet å erstatte «lensmann» med «politistasjonssjef».

Bakgrunnen for endringen er regjeringens vedtak om at kjønnsspesifikke stillingstitler over tid skal endres til kjønnsnøytrale titler i alle av statens virksomheter.

– Det er vemodig at begrepet «lensmann» etter 900 års bruk nå er historie. Lensmannen har vært en viktig nerve i samfunnet og det er mye historikk og følelser knyttet til den tittelen. Men det en tid for alt, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Politiets Fellesforbund har ikke deltatt i selve arbeidsgruppen som Politidirektoratet opprettet i forbindelse med navnendringen. Den har vært ensidig arbeidsgiveroppnevnt. Forslaget har vært tema i IDF-møte (informasjon, drøfting og forhandling) hvor Politiets Fellesforbund deltar.

– Vår store bekymring har vært at navnebyttet skal føre til materielle endringer slik at man får andre betingelser enn man tidligere har hatt, sier forbundslederen.

Andre endringer må avtales mellom hovedsammenslutningene

Det ble i prosessen foreslått å endre stillingskoden til politiavdelingsleder.

– Politiets Fellesforbund har vært tydelig på at det er unødvendig å opprette en ny tittel og kode når vi allerede har stillingskoder som kan brukes. Vi foreslo derfor at lensmann byttes ut med politistasjonssjef med tilsvarende stillingskode. Nå venter vi på en endelig bekreftelse på om de ønsker å benytte politistasjonssjefskoden, sier Bolstad.

Han påpeker at eventuelle nye koder må avtales mellom hovedsammenslutningene.

I kjølvannet av navnebyttet endres også betegnelsene «lensmannsdistrikt» og «lensmannskontor» til «politistasjonsdistrikt» og «politistasjon».

Når det gjelder funksjonstittel og grad er det følgende endringer:

  1. Politiinspektør som leder av GDE (geografisk driftsenhet), med dobbeltrolle som leder av et politistasjonsdistrikt: Funksjonstittel som leder av GDE – driftsenhetsleder, grad som politiinspektør med 4 stjerner. Funksjonstittel som leder av politistasjonsdistrikt og hovedsete i tjenesteenheten – politistasjonssjef.
  2. Lensmann som leder av et tjenestested som er hovedsete i et lensmannsdistrikt: Funksjonstittel og grad som politistasjonssjef.
  3. Lensmann som leder av et tjenestested som ikke er hovedsete i et lensmannsdistrikt: Funksjonstittel som politiavdelingsleder og grad som politistasjonssjef.