Neste koronakrisepakke må ha tiltak for beredskapen

Topolitimenn

Norsk politi står i en utfordrende situasjon for å takle koronapandemien. Derfor trengs det økonomiske tiltak for å opprettholde beredskapen i norsk politi.

Stortinget og regjeringen har de siste ukene vedtatt flere pakker med ekstraordinære økonomiske tiltak i forbindelse med koronapandemien, og politikerne er tydelig på at flere pakker vil komme.

Politiet er en av flere sentrale kritiske samfunnsfunksjoner som er satt under stort press i disse dager. Politiets Fellesforbund mener derfor det er tid for at også beredskapen til norsk politi sikres gjennom disse pakkene, og har levert innspill til framtidige tiltakspakker. Innspillene går på tre hovedområder:

  1. 698 millioner kroner for å nå den politiske målsetningen om 2 politifolk per 1000 innbyggere for å sikre beredskapen nå og fremover.
  2. Behov for økt økonomisk handlingsrom i politiet, både i politidistrikt og særorgan, for å sikre beredskapen.
  3. Krav om utvidelse av forsikringsdekninger for politiansatte som eksponeres for covid-19.

Behov for flere politifolk

– Politiets Fellesforbund har gjennom flere år vært bekymret for bemanningssituasjonen i politiet. At det nå ansettes 400 politifolk i midlertidige stillinger er positivt, men det viser hvordan norsk politi fortsatt trenger flere ansatte for å kunne holde god nok beredskap, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Derfor står Politiets Fellesforbund fortsatt på kravet om at alle nyutdannede politistudenter må i jobb i politiet. Tall fra tredje kvartal 2019 viser at hele 663 ferdig utdannede er uten stilling i politiet.

De 400 midlertidige stillingene som nå ansettes må gjøres til faste stillinger. At det er faste stillinger vil også sikre at utdannede politifolk ikke lar være å søke av frykt for å bli arbeidsledige når pandemien er over. I tillegg må de resterende politiutdannede også tilbys jobb i politiet. Dette må til for å nå den politiske målsettingen om to politifolk per 1000 innbyggere.

– Politiets Fellesforbund krever videre at stillingene fullfinansieres fra staten. Vi kan ikke akseptere at politidistrikt og særorgan, som allerede har stramme budsjetter, skal sitte igjen med regningen, slår Bolstad fast.

Ekstrautgifter må dekkes

– Koronapandemien gir også store ekstrautgifter for å opprettholde beredskapen i politidistriktene, som allerede har stramme budsjetter. At de ekstraordinære utgiftene i koronakrisen kompenseres, er avgjørende for at beredskapen i norsk politi skal opprettholdes gjennom hele 2020, sier forbundslederen.

I tillegg er det fortsatt behov for tilgang på nok smittevernutstyr og at et tilstrekkelig antall personer blir testet for koronavirus. Ansatte i de samfunnskritiske funksjonene må prioriteres for testing, for å sikre nok personell til å opprettholde beredskapen.

Kan få yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

– Det som er gledelig er at regjeringen allerede langt på vei har kommet kravet om bedre forsikringsdekning i møte, gjennom endringer i retten til yrkesskadeerstatning ved koronasmitte og covid-19-sykdom. Det er positivt, og bidrar til større trygghet og forutsigbarhet for våre medlemmer, sier Sigve Bolstad.