Ny tilpasningsavtale på plass

Bente2 (4:3)

En enstemmig tvistenemnd stilte seg bak fagforeningenes krav om en ny tilpasningsavtale som bedre skal hensynta tillitsvalgte i politiet. Den nye tilpasningsavtalen er gjeldende fra dags dato og til 31. desember 2025.

Innholdet til en ny tilpasningsavtale har blitt drøftet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i mange måneder, men uten at partene klarte å komme til enighet. Saken gikk derfor til nemndsbehandling med til sammen ni medlemmer: Fire fra arbeidsgiversiden, fire fra arbeidstakersiden og en uavhengig nemndleder.

– Det har vært krevende forhandlinger. Fra Politiets Fellesforbund sin side har vi i et HMS-perspektiv lagt stor vekt på at tillitsvalgte som jobber turnus også må ha en reell mulighet til å kunne utføre sitt tillitsverv. I slike tilfeller må møter i regi av arbeidsgiver planlegges godt, slik at det tas hensyn til den samlede belastningen for de tillitsvalgte, sier forbundssekretær Bente Elisabeth Bugge, som sammen med forbundssekretær Espen Sjeggestad har forhandlet for Politiets Fellesforbund i denne saken.

Enstemmig tvistenemnd

Tidligere denne uken kom resultatet fra tvistenemndas behandling: Samtlige nemndsmedlemmer stilte seg bak denne ordlyden som nå blir implementert i hovedavtalens paragraf 35 nr. 5:

«Det skal tas særlig hensyn til tillitsvalgte som arbeider turnus slik at også disse kan utøve medbestemmelse på vegne av organisasjonens medlemmer. Ved tjenesteplanlegging og ved planlegging og gjennomføring av møter om medbestemmelse skal det tas hensyn til den samlede belastning for den tillitsvalgte. Dette innebærer ingen utvidede rettigheter i forhold til hovedavtalens bestemmelser om lønn og tjenestefri».

PF godt fornøyd

Politiets Fellesforbund er godt fornøyd med nemndas avgjørelse:

– Dette har vært en viktig sak for oss. Partssamarbeidet og medbestemmelsen er nøkkelfaktorer i arbeidslivet. Da må det legges til rette for at tillitsvalgte kan utøve denne medbestemmelsen uavhengig av hva slags arbeidstidsordninger de har. God planlegging fra arbeidsgiver er et nøkkelbegrep her. Det er beklagelig at en sak om partssamarbeidet må finne sin løsning i en nemnd og ikke blant partene, sier Bente Elisabeth Bugge.

Du kan se hele kjennelsen fra tvistenemnda her ⬇️