Nye reiseavtaler

Reise

Det er enighet om nye særavtaler for dekning av utgifter til reise og kost innland og utland for ansatte i staten.

Forhandlingene, mellom hovedsammenslutningene og Kommunal- og distriktsdepartementet, om reiseregulativet i staten har pågått en tid og er nå sluttført.

– Politiets Fellesforbund er svært fornøyd med at sentrale parter nå er enige om særavtaler for reiser og kost. Det har kommet inn en del endringer, men helt konkret hva disse innebærer for politiet, må vi komme tilbake til etter at vi har satt oss grundig inn i de materielle endringene i avtalen, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Jobber for grønnere reiseavtaler

Unio har fått tilbakemeldinger om utfordringer med praktisering av avtalen i noen av de statlige virksomhetene, med kreative og innskrenkende tolkninger. Den nye avtalen tydeliggjør definisjonen av en reise for å sikre bedre etterlevelse av bestemmelsen. Det er tydeliggjort at det er to ulike vilkår for å komme inn under avtalen, og ordet «tjenestereise» er tatt inn.

I tillegg til en rekke andre krav, har miljøaspektet vært viktig for Unio.

– Reiseavtalene inneholdt ikke noe på klima tidligere. Derfor var det viktig for Unio å framheve dette i den nye avtalen, sier Unio-leder Ragnhild Lied til www.unio.no.

Se en oversikt over hva som er nytt i reiseavtalene her >