Politidirektoratet snur i stillingskodesaken

Politi skarp flytarn uskarpt

Politidirektør Benedicte Bjørnland ønsker nå å stoppe kombinasjonen av sivil stillingskode og tildeling av politigrad.

Det ble klart da toppledelsen i norsk politi møttes tirsdag.

– Politiets Fellesforbund er særdeles fornøyd med at Politidirektoratet nå endelig kan avvikle en praksis som åpenbart har vært helt feil. Vi har i flere år jobbet hardt for å få til en omgjøring i saken som er av prinsipiell betydning for et stort antall ansatte. Å tildele politigrader til personer i sivile stillingskoder for å omgå særaldersgrenser mener vi ikke bare er dårlig praksis, men ulovlig, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Behandlet i rettssystemet

Den såkalte stillingskodesaken startet i 2018 da politidistriktene, etter beslutning fra Politidirektoratet, begynte å tilsette ansatte i sivil gjennomgående stillingskode (1211 - seksjonssjef) uten særaldersgrenser, selv om den ansatte både skal ha politigrad og politimyndighet. Og til tross for at arbeidsgivers egne jobbanalyser og utlysningstekster tilsa at det skulle tilsettes politipersonell.

Politiets Fellesforbund har siden høsten 2018 ført denne saken i rettssystemet. I mai 2020 slo Høyesterett fast at det ikke er mulig for domstolene å prøve på generelt grunnlag om slik tildeling av politimyndighet er i strid med regelverket.

– Etter Høyesterett sin kjennelse har vi innhentet flere eksterne utredninger og vurderinger som kun har styrket vårt syn i denne saken. Vi har også tilbudt juridisk bistand til enkeltmedlemmer for å fremme deres individuelle saker i distriktene, sier Bolstad.

– Hopper bukk over pensjonsforhandlinger

Han påpeker at særaldersgrensene er noe man skal forhandle om i årene som kommer.

– Kombinasjonen av sivil stillingskode og politigrad er å hoppe bukk over disse forhandlingene, sier forbundslederen.

Sigve Bolstad er nå glad for at Politidirektoratet snur i saken selv om de uavklarte spørsmålene er mange.

– Nå må vi sette oss ned og se hva beslutningen fra Politidirektoratet innebærer i praksis. Vi har blant annet en klar forventning om at stillingene som allerede er feil omgjøres til politistillingskoder. Politiets Fellesforbund håper uansett på å få til en god dialog og samhandling i veien videre, avslutter Bolstad.