Regjeringen vil styrke politiet med 635 millioner kroner

Unn Alma Skatvold #9

Regjeringen varslet i dag at det i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett som legges frem for Stortinget i mai blir foreslått å styrke politiets budsjett med 635 millioner kroner. Styrkingen skal dekke pensjonsutgifter, IT-drift og opprettholde den nåværende bemanningen i politietaten.

Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund, synes det er bra at regjeringen tar inn over seg den virkelighetsbeskrivelse som tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund, Politidirektoratet, politiledere og politiansatte har varslet om i lang tid.

– Politiets Fellesforbund var i forbindelse med høringen av statsbudsjettet 2024 krystallklare på at regjeringens foreslåtte politibudsjett var altfor stramt og ville medføre ytterligere nedbemanning av norsk politi, sier forbundslederen.

Nylig ble det kjent at pensjonspremien som politiet betaler til Statens pensjonskasse ble vesentlig høyere enn estimert for 2023, i tillegg har politiets utgifter til IKT økt betydelig som gjorde at Politiets IT-enhet hadde med seg et stort underskudd inn i 2024.

Unngår forhåpentligvis ytterligere nedbemanning

– Den varslede ekstrabevilgningen fører forhåpentligvis til at vi unngår ytterligere nedbemanning i 2024, men det vil dessverre ikke føre til flere politifolk enn dagens bemanning, eller rom for økt aktivitet og tilstedeværelse. Det var ikke rom for nødvendige investeringer i 2023 og det vil det heller ikke bli i 2024, sier Skatvold.

I løpet av 2023 ble det nedbemannet 375 politiårsverk i politidistriktene.

– Regjeringen sier nå at målet er å beholde bemanningen på samme nivå som 31.12.2023 som er antallet vi hadde etter denne nedbemanningen. Det er dramatisk. Politiets kapasitet innenfor beredskap, etterforskning, forebygging, forvaltning og tilstedeværelse er betydelig svekket. Effekten av fjorårets nedbemanning slår ut for fullt i år både for innbyggerne og politiansatte som har enda færre kollegaer og flere oppgaver, sier Unn Alma Skatvold.

Behov for langtidsplanlegging

Hun påpeker at de stadige endringene i budsjettet viser et behov for mer langsiktig planlegging i politiet.

– Regjeringen har selv innsett manglende kontroll og oversikt knyttet til politibudsjettet. For å få bedre kontroll og oversikt over budsjettsituasjonen og økonomistyringen ble det i vinter iverksatt en områdegjennomgang av politiet, sier forbundslederen.

Det er fortsatt rekordstor ledighet blant nyutdannede politifolk og i juni uteksamineres ytterligere 400 studenter.

– Det er fortsatt veldig mange av disse som ikke vil få jobb i politiet i 2024. Nå må vi få på plass en langsiktig styrking av norsk politi, sier Skatvold.