Pensjon av variable tillegg for de født i 1963:

Trenger ikke å stå i jobben ut året

Politi pa Arendalsuka 2019 5 foto Erik Inderhaug

Foto: Erik Inderhaug

Er du født i 1963 og skal gå av med særalderpensjon i 2020, trenger du ikke å jobbe ut året for å få med deg alt av variable tillegg i beregningen av hva du får utbetalt.

Tidligere i mai gikk Politiets Fellesforbund ut og anbefalte at de som er født i 1963 og som kan gå av med særalderspensjon i 2020 bør jobbe ut året fordi man da får med seg alt av variable tillegg. Det er nå endelig avklart med Statens pensjonskasse at det ikke er nødvendig likevel.

Trenger de som er født i 1963, og skal gå av i 2020, jobbe ut året for å få alt av variable tillegg beregnet inn i særalderspensjonen?

Fra 1. januar 2020 er taket på 66 000 kroner fjernet på variable tillegg fra 1963-kullet. Arbeidsgiver skal rapportere det faktiske tillegget til Statens pensjonskasse, som da fullt ut er pensjonsgivende. Det er ikke nødvendig å ha hatt dette tillegget hele 2020.

Hvordan beregnes denne pensjonen?

Regelen er egentlig ganske enkel: Hvis tillegget er ment å vare ett år eller mer, er det også fullt ut pensjonsgivende.

Eks: En person skal gå av 1. juli 2020. Hvordan blir dette beregnet?

Vedkommende får dette beregnet ut fra det tillegget den ansatte har pr. 01.07.20 (forventes å ha om vedkommende hadde stått hele 2020).

Da er det også slik at om det tillegget vedkommende har skiller seg vesentlig ut fra tillegget den ansatte hadde i 2019 (det reelle tillegget) og at det nye tillegget ikke har vært ment å vare mer enn noen måneder, så vil ikke ett-års-regelen være oppfylt.

Da skal heller ikke arbeidsgiveren rapportere dette tillegget til Statens pensjonskasse.

Har det derimot vært ment å vare, men at den ansatte bestemmer seg for å pensjonere seg før det er gått ett år, vil likevel regelen være oppfylt.

Hva med de som allerede har gått av i 2020?

Det bekreftes at de som har fått igangsatt særalderspensjonen sin med tak på 66 000,- for variabelt tillegg, kommer til å få reberegnet pensjonen sin.

De trenger ikke foreta seg noe. Statens pensjonskasse skal sørge for at det skjer, og det kommer til å skje ganske raskt. For lite utbetalt pensjon kommer til å bli etterbetalt.

Hva med de født før 1963?

Denne ordningen gjelder kun for de som er i ny offentlig tjenestepensjonsordning.


Les mer om pensjon her