Forbereder seg til pensjonsforhandlinger

Unn Alma Skatvold #02

– Staten har vedtatt at vi trenger særaldersgrenser. Da må de som har dette ivaretas like bra som de som kan stå lenger i jobb, sier nestleder Unn Alma Skatvold.

Politiets Fellesforbund har brukt tiden godt på å forberede seg og jobbet sammen med hovedsammenslutningen UNIO for å være så godt rustet som mulig for forhandlingene som starter 1. oktober.

– Forhandlingene som starter nå omhandler økonomien til de som skal gå av med særaldersgrense i fremtiden. Vår viktigste sak er lønn, og pensjon er en del av livslønnen, derfor er dette en viktig sak for oss, sier Skatvold.

Hvorvidt særaldersgrense skal endres i form eller innhold skal man ta for seg i en senere prosess.

Hva er man enig om så langt?

Den 3. mars 2018 fikk man en avtale der man var enige om noen hovedprinsipper vedrørende særaldersgrenser:

  • Årskull t.o.m. 1962 beholder dagens regler
  • De som har 10 eller færre år til de kan gå av med særaldersgrense per 01.01.2020 «skal sikres ordninger som gjør at de ikke kommer dårligere ut enn hvis dagens regler, inkl. 85-årsregelen, videreføres».
  • De som ikke favnes av de to førstnevnte punktene «skal ha regler som sikrer pensjonsnivået og ikke innebærer økte kostnader sammenlignet med dagens regler».

Politiets Fellesforbund har hele tiden vært opptatt av at man får en god og forsvarlig pensjonsordning som sikrer livsgrunnlaget i alderdommen for Politiets Fellesforbunds medlemmer.

– Vår jobb er å sikre alle våre medlemmer en god pensjon uavhengig av når de går av med pensjon, avslutter Skatvold.