Arbeidet med særaldersgrensene pågår for fullt

Vegar7 (liggende)

Forbundssekretær Vegar Monsvoll jobber med pensjon og særaldersgrenser i Politiets Fellesforbund.

1. juli skal det være klart hvordan pensjonsreglene for de med særaldersgrensene skal være i fremtiden.

Sommeren 2022 ble arbeidstakere, arbeidsgivere og regjeringen enige om en avtale hvor det ble lagt opp til to prosesser. En prosess som skal se på reglene og en annen som skal se nærmere på hvem som skal omfattes av særaldersgrensene. Disse prosessene pågår nå samtidig.

Det er Unio som skal forhandle om særaldersgrensene på vegne av Politiets Fellesforbund. Vegar Monsvoll, forbundssekretær og leder av Politiets Fellesforbund sin egen pensjonsgruppe, er meget tett på i dette arbeidet.

– Reglene for de med særaldersgrenser skal være ferdigforhandlet 1. juli i år. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har foreslått to forhandlingsdatoer; 30. mai og 22. juni, sier Vegar Monsvoll.

Utredningsarbeidet pågår fortsatt

Det pågår fortsatt et utredningsarbeid mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene. Utredningsarbeidet skal komme frem til en rapport som skal danne grunnlaget for forhandlingene om pensjonsreglene.

– Regjeringen satte ned tidligere i år en arbeidsgruppe som skal vurdere ordningen med særaldersgrenser. De skal levere en rapport med opprinnelig frist 1. juni, men denne fristen er nå utsatt med 14 dager. Denne rapporten skal behandles politisk, derfor vet vi ikke helt når endelig beslutning foreligger, sier Vegar Monsvoll.

Politiets Fellesforbund har via Unio fått komme med innspill underveis og vil også etter hvert få anledning til å kommentere utkastet til rapporten.

– Det er viktig å presisere at forhandlingene kun dreier seg om pensjonsreglene, men når det gjelder hvilke grupper som skal ha særaldergrenser i fremtiden, så skal det ikke forhandles om. Det skal altså besluttes politisk, sier Monsvoll.

Viktige prosesser

– De prosessene som pågår nå er svært krevende og av avgjørende betydning for våre medlemmer når det kommer til særaldersgrenser. Vi vil informere våre tillitsvalgte og medlemmer så godt det lar seg gjøre underveis, avslutter Vegar Monsvoll.

Spørsmål?

Har du spørsmål om prosessen videre i arbeidet med pensjon og særaldersgrenser? Se om du finner svar på pf.no, eller send ditt spørsmål til pensjon@pf.no.