Pensjonsforhandlingene i gang

Roar Unn Alma og Vegar

Politiets Fellesforbund er klare for forhandlinger om særalderspensjon. Her ved (f.v.) forhandlingssjef Roar Fosse, forbundsleder Unn Alma Skatvold og forbundssekretær Vegar Monsvoll.

I dag starter forhandlingene om hvilke pensjonsregler som skal gjelde for de med særaldersgrenser.

– Det er svært viktige forhandlinger vi nå går inn i. Det har betydning for cirka, per nå, 10 000 av våre medlemmer, men det har også stor betydning for våre fremtidige medlemmer. Pensjon er lønnsslippen for 30 år, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

Frist 1. juli

Det er Unio som skal forhandle om særaldersgrensene på vegne av Politiets Fellesforbund.

– Forhåpentligvis vil forhandlingene være sluttført 1. juli, sier Skatvold.

Når det gjelder regelverket for hvilke yrkesgrupper som skal ha særaldersgrenser i fremtiden, så er det en annen prosess som ikke skal forhandles om, men som skal besluttes politisk.

– Den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen – «Molanderutvalget» – som jobber med dette, skal komme med en rapport som skulle ha vært klar 1. juni, men som nå har fått utvidet frist til medio juni. Rapporten skal behandles politisk, så dermed er det usikkert når det foreligger en beslutning om hvem som skal ha særaldersgrenser i fremtiden, sier forbundslederen.

Forberedt på endringer

Politiets Fellesforbund jobber for at særaldersgrensene skal opprettholdes i størst mulig grad, men Unn Alma Skatvold er klar på at medlemmene må forberede seg på endringer.

– Vi er opptatt av at medlemmene skal få en pensjon som er rettferdig sammenlignet med ansatte uten særaldersgrenser, samtidig vet vi at reglene om særaldersgrenser og særalderspensjon vil endre seg som følge av samfunnsutviklingen, sier hun.

Lang prosess

Vegar Monsvoll, forbundssekretær og leder av Politiets Fellesforbund sin egen pensjonsgruppe, får mange henvendelser fra medlemmene.

- Det har vært en lang utredningsprosess fra september 2022 og frem til nå. Mange medlemmer har i denne perioden tatt kontakt med Politiets Fellesforbund for å få svar på hvordan deres fremtidige pensjon vil bli. Vi forstår svært godt frustrasjonen og usikkerheten de kjenner på. Nå er det mye som skjer fremover og vil holde medlemmene våre fortløpende informert, sier Monsvoll.

Spørsmål?