Forventinger til vårens mellomoppgjør

Sigve og Guro

– Vi har forventninger om en klar reallønnsvekst i årets lønnsoppgjør, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund og nestleder i Unio stat.

26. april starter forhandlingene i mellomoppgjøret i statlig sektor.

– Politiets Fellesforbund, sammen med de andre Unio-forbundene, forholdt seg i 2020 lojalt til en begrenset frontfagsramme, mens industrien fikk en lønnsvekst langt over rammen som de selv forhandlet frem. Det må nå rettes opp i, sier Bolstad.

Staten kan bli hengende etter

Det er leder av Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind, som leder Unio stats forhandlingsutvalget. Hun har med seg tunge argumenter for lønnsvekst i staten:

  • Mens industrien landet på en lønnsvekst på 2,2 prosent i 2020, var lønnsveksten i staten på bare 1,8 prosent. Differansen i kroner er 432 millioner. Det betyr at statsansatte gikk glipp av nesten en halv milliard, sammenlignet med resultatet i industrien. Per statsansatt utgjør dette i gjennomsnitt 2700 kroner.
  • I tillegg viser tallene at det nok en gang forsvinner store summer av statens lønnspott til faste og variable tillegg til Forsvaret (høy aktivitet i Forsvaret spiser av lønna til politifolk og forskere), slik at lønnsveksten for statsansatte når Forsvaret holdes utenfor i realiteten bare var på 1,5 prosent i 2020. Dette utgjør nye 288 millioner, eller i gjennomsnitt 1800 kroner per statsansatt.
  • Totalt sett betyr dette at en gjennomsnittlig statsansatt gikk glipp av 4500 kroner hver.

– Det er svært gode argumenter for at forskere, politifolk og andre høyere utdanningsgrupper i staten fortjener et skikkelig lønnsoppgjør i vår. De har jobbet hardt i året vi har bak oss, de står i fare for å sakke akterut til andre yrkesgrupper, og det er helt avgjørende for samfunnet vårt at dette er attraktive yrker med god rekruttering. Jeg gleder meg til oppgjøret, sier Lind til unio.no.

– Lønna må opp

Bolstad ser også frem til vårens vakreste eventyr.

– Koronasituasjonen har vært og er fortsatt krevende for alle. Våre medlemmer i Politiets Fellesforbund har snudd seg rundt, gjeninnført indre Schengen-grensekontroll, fulgt opp nye smittevernsforskrifter, håndtert kriminalitet i krevende miljøer med risiko for egen helse og håndtert større ulykker og katastrofer. Folk er slitne og dugnadsånden har brent ut for lengst. Nå må lønna opp, sier Sigve Bolstad.

Fristen for de innledende forhandlingene er fredag 30. april. Blir det ikke enighet innen denne fristen, går oppgjøret til mekling.