Lønna må opp – reelt sett

Arrest Politi Grensekontrollor

Årets lønnsoppgjør må gi klar reallønnsvekst, krever Unio. – Det kan ikke være noen tvil om at det er riktig. Våre medlemmer har i ett år gjort en ekstraordinær innsats, og vi må sikre at politiet er et attraktivt sted å jobbe, hvor utdanning lønner seg, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Det nærmer seg årets lønnsoppgjør. Forhandlingene starter i slutten av april. Unio slår nå fast at arbeidsgiverne har ansvaret for lønnsnivået og må sterkere på banen i årets lønnsoppgjør. Dette stiller Politiets Fellesforbund seg bak.

– Det er et unisont krav fra våre medlemsforbund at de med høyere utdanning i offentlig sektor må få en klar og tydelig reallønnsvekst, sier Unio-leder Ragnhild Lied på Unios nettsider. Dette kommer klart fram i Unios inntektspolitiske uttalelse, vedtatt av Unios styre.

– Unio forventer at årets tariffoppgjør må gi lønnsmessig uttelling for våre grupper som lojalt har holdt seg innenfor frontfagsramma i 2020, mens andre tok ut mer. Det må sikres god reallønnsvekst. Det er nødvendig for at ansatte i offentlig sektor skal slutte opp om frontfagsmodellen, sier Lied.

(Saken fortsetter under bildet)

Lied Og Bolstad

Bildet: Ragnhild Lied, leder av Unio, og Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Gjennom frontfagsmodellen, som lønnsforhandlingene i Norge bygger på, forhandler konkurranseutsatt industri først. Resultatet fra disse forhandlingene lager så en norm som resten av forhandlingene følger. Frontfagsforhandlingene anslår dermed rammen for lønnsveksten som andre i privat og offentlig sektor må forholde seg til.

Må ha konkurransedyktige betingelser

Unio kjemper for at utdanning og kompetanse skal lønne seg bedre. Det er avgjørende for kvaliteten på de tjenestene som hele samfunnet er avhengig av. Offentlig sektor må tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår og gode tjenestepensjonsordninger for å kunne rekruttere og beholde dyktige og kompetente ansatte.

Derfor mener Unio at stat, kommuner og helseforetak i større grad må verdsette utdanning, kompetanse og ansvar, bekjempe verdsettingsdiskriminering, arbeide for likelønn og kompensere for ulempe, belastning og risiko.

Rette opp skjevhetene fra fjorårets oppgjør

– Politiets Fellesforbund, sammen med de andre Unio-forbundene, forholdt seg i 2020 lojalt til en begrenset frontfagramme, også i en tid der medlemmene våre har prestert langt over forventet, sier forbundsleder Sigve Bolstad. Han er også nestleder i Unio stat.

Forbundslederen trekker fram at medlemmene i Politiets Fellesforbund har snudd seg rundt, og gjeninnført indre Schengen-grensekontroll, fulgt opp nye smittevernforskrifter, og håndtert kriminalitet i krevende miljøer med risiko for egen helse og håndtert større ulykker og katastrofer.

– Vi ble derfor sjokkerte over tallene som viste at ansatte i private bedrifter fikk mye større lønnsvekst i fjor enn offentlig sektor. Det er en meget urovekkende utvikling at industrien nok en gang har hatt en lønnsvekst langt over denne rammen som de selv har forhandlet frem. Årets lønnsoppgjør må rette opp i dette, sier Bolstad.

Les også: Når industrien stikker av, nok en gang

– Vi tilhører også et større felleskap av statsansatte under hovedsammenslutningen Unio, som alle har snudd opp ned på sine arbeidshverdager, og levert massivt i en situasjon der samfunnet har hatt behov for det. Industrien har stukket av, og derfor må utdanningsgruppene i offentlig sektor prioriteres i årets lønnsoppgjør, sier Bolstad.

Unios krav oppsummert i inntektspolitisk uttalelse:

  • Unio krever at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal verdsettes bedre lønnsmessig.
  • Unio krever at årets mellomoppgjør gir klar reallønnsvekst for de med høyere utdanning.
  • Det legges til grunn at kravene tilpasses de enkelte tariffområders situasjon.
  • Der avtalesystemet tilsier det, kan generelle prosentvise tillegg prioriteres.
  • Unio krever at det gis fullt skattefradrag for fagforeningskontingent.

Les hele uttalelsen her (PDF)

> Gå til: Lønnsoppgjøret