Streik:

Habilitetsinnsigelser mot sammensetningen av Rikslønnsnemnda

Unio leder Ragnhild Lied Foto Unio Helene Moe Slinning 2

Ragnhild Lied er Unio-leder.

Foto: Unio / Helene Moe Slinning

I forbindelse med avslutningen av streiken mellom Unio og staten ved bruk av tvungen lønnsnemnd, fremmer nå Unio habilitetsinnsigelser mot sammensetningen av Rikslønnsnemnda.

Unio har i dag sendt følgende brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet:

Habilitetsinnsigelser mot sammensettingen av Rikslønnsnemnda

I forbindelse med avslutningen av streiken mellom Unio og staten ved bruk av tvungen lønnsnemnd, fremmer nå Unio habilitetsinnsigelser mot sammensettingen av Rikslønnsnemnda.

Unio mener at årets tariffoppgjør i staten er sterkt politisert, og at de to faste – ikke-nøytrale – medlemmene, som generelt skal ivareta hhv. arbeidstakersidens og arbeidsgiversidens interesser, har sterke partsinteresser i saken.

Rikslønnsnemndas behandling av saker er basert på tillit, uavhengighet og nøytralitet. Derfor bør Rikslønnsnemnda sammensettes uten LO Stats leder og statens personaldirektør.

Lønnsnemndsloven åpner for en slik løsning.

Unio har ikke på noe tidspunkt ment at Rikslønnsnemnda som sådan ikke har en viktig og nødvendig funksjon.