Streik:

Unio vil ikke at konflikten skal gå til den vanlige Rikslønnsnemnda

Ragnhild Lied er Unio leder Foto Unio Helene Moe Slinning

Unio-leder Ragnhild Lied.

Foto: Unio / Helene Moe Slinning

Etter tolv dager i streik, brukte regjeringen i dag, 5. juni, tvungen lønnsnemnd for å stoppe Unios streik. Unio krever nå en nøytral lønnsnemnd.

Det skriver Unio:

– Dette lønnsoppgjøret har vært politisert av regjeringen fra dag én. Regjeringen har vist null vilje til forhandlinger. Dette har vært en politisk prosess, ikke en forhandlingsprosess. Regjeringen har forsøkt å presse oss på plass, med LO som heiagjeng, sier Ragnhild Lied, leder for Unio, til Aftenposten. Saken er også omtalt i VG.

Konflikten går nå til behandling i Rikslønnsnemnda. I den sitter også statens personaldirektør, og LO Stat-lederen. Det er to parter begge vil ha likelydende avtaler for alle i staten. Det mener Unio er problematisk.

Unio ber Stortinget nedsette en nøytral nemnd

– Når regjeringen og LO så tydelig er part i konflikten, og i tillegg har en formell tilknytning gjennom det fagligpolitiske samarbeidet, må det få konsekvenser for den videre nemndsbehandlingen, sier Lied.

LO Stat-leder Egil André Aas sitter i nemnda som fast medlem, men uten stemmerett i saker som angår staten. Uten stemmerett, betyr ikke uten innflytelse, påpeker Lied.

– At både LO og statens personaldirektør skal være representert i nemnda, bidrar ikke til nødvendig legitimitet for nemndas avgjørelse. Jeg mener Stortinget må sørge for at det nedsettes en upartisk nemnd, sier Lied til Aftenposten.