Streik:

Tvungen lønnsnemnd: – Konstaterer at regjeringen ikke har kommet oss i møte

Guro Lind unio

– Slik vi er blitt møtt av regjeringen og en statsråd som aldri var interessert i å komme oss i møte, var tvungen lønnsnemnd et utfall som ikke kom overraskende, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat.

Foto: Forskerforbundet

– Vi konstaterer at regjeringen ikke har vist noen vilje til å komme oss i møte. Hele prosessen fra vi begynte lønnsforhandlingene, gjennom streiken og til nå, har vært preget av at regjeringen ikke har ønsket noe annet enn å presse oss på plass, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat.

Regjeringen varsler onsdag morgen tvungen lønnsnemnd for å avslutte Unio-streiken. Unio tar regjeringens avgjørelse til etterretning og Unios medlemmer vil være tilbake på jobb så snart som mulig.

– Ingen av våre initiativer i dette lønnsoppgjøret er fulgt opp verken av staten eller regjeringen. Vi møter ingen forståelse for at staten trenger å beholde og rekruttere de med høyere utdanning for å kunne løse oppgavene nå og i framtiden, sier Lind.

Unio gikk ut i streik sammen med Akademikerne 24. mai fordi staten og regjeringen ville ta fra Unio tariffavtalen som den samme regjeringen inngikk med Unio og Akademikerne for to år siden.

Søndag stoppet regjeringen Akademikernes streik, onsdag morgen ble Unios streik stoppet fordi streiken har alvorlige samfunnsmessige konsekvenser. Dette begrunnes hovedsakelig med at utvidelsen av streiken i dag ville rammet politiets helikoptertjeneste og fordi politiets grensekontroll ville blitt betydelig redusert.

– For Unio har det vært viktig med forsvarlige streikeuttak som får konsekvenser for arbeidsgiver. Vi har medlemmer i mange kritiske nøkkelposisjoner i staten. Så det er alltid en krevende balansegang, sier Lind.

– Regjeringen var aldri interessert i å komme oss i møte

– Slik vi er blitt møtt av regjeringen og en statsråd som aldri var interessert i å komme oss i møte, var tvungen lønnsnemnd et utfall som ikke kom overraskende. En streik var ikke noe vi ønsket, men noe vi ble presset til fordi regjeringen vil ta fra oss tariffavtalen vår. Men streikeviljen har vært enorm, vi har fått fram budskapet vårt og fått stor støtte for vårt mål: at høyere utdanning må lønne seg, også i staten, sier Lind, og slutter:

– Vi vil fortsette arbeidet for at utdanning skal lønne seg med full kraft, og håper alle statsansatte som er enige med oss blir med på laget.

Derfor streiket Unio

Unio stat var i streik for å forsvare tariffavtalen til våre medlemmer. For at utdanning, kompetanse og ansvar skal lønne seg. Vi vil beholde en god tariffavtale for våre medlemmer, mens staten vil presse alle over på samme avtale. Les mer om hvorfor Unio var i streik >

Alle streikende må møte på jobb

Unio er tatt i tvungen lønnsnemnd. Det betyr at du må møte på jobb i dag så snart som mulig, i henhold til oppsatt vaktplan. Er du usikker på når din vakt starter, ta kontakt med din nærmeste leder umiddelbart.

Hva er tvungen lønnsnemnd?

Se spørsmål og svar på unio.no >

Det er dette det handler om

  • Statsansatte med høyere utdanning har over tid hatt dårlig lønnsutvikling, både sammenlignet med høyt utdannede i privat sektor og statsansatte med kort utdanning. Unio og Akademikernes tariffavtale tok tak i denne urettferdigheten.
  • Hvis du har høyere utdanning, er det stadig mer å tjene på å arbeide i privat sektor og ikke i staten. Derfor sliter statlige virksomheter med å få tak i den kompetansen den trenger. Det går ut over tilbudet til innbyggerne.
  • Staten valgte selv streik, og hadde selv ansvaret for streiken. Staten visste at Unio og Akademikerne, som organiserer flertallet av de statsansatte, ikke kunne akseptere en dårligere avtale.
  • Avtalen staten tilbød gjør det mye vanskeligere og rekruttere og beholde høyt utdannet arbeidskraft og vi frykter at kompetanseflukten fra staten vil øke.
  • Staten var aldri interessert i å komme Unios krav i møte. Staten var kun interessert i å tvinge alle statsansatte over på samme tariffavtale.
  • Utdanning, kompetanse og ansvar skal lønne seg, også i staten.