Lønnsoppgjøret 2020:

Klart ja i uravstemningen i staten

Sigve og Guro

Unio stat har fått et klart svar i uravstemningen. Over 80 prosent av de som stemte, stemte ja til resultatet i meklingen i det statlige området. – Det er et gledelig og tydelig resultat, sier Guro Elisabeth Lind, forhandlingsleder i Unio stat.

Det var nesten 34 prosent av de stemmeberettigede som avla stemme. Det er markant flere enn i 2018, da 14 prosent stemte. 81,7 prosent stemte ja. Stemmegivningen mellom ja og nei er nokså likt fordelt i alle forbundene, med unntak av Norsk sykepleierforbund der «bare» 61 prosent stemte ja.

Forhandlingsutvalget i Unio stat har enstemmig vedtatt det anbefalte meklingsforslaget som ny tariffavtale, og brev er oversendt Riksmekleren i dag.

– Jeg hadde jo sett at flere ville stemme, men svaret er likevel så tydelig at vi ikke hadde noen problemer med å endelig vedta meklingsresultatet, sier Guro Elisabeth Lind.

Ja fra Politiets Fellesforbunds medlemmer

– Vi er glade for at et stort flertall av medlemmene våre har sagt ja til meklingsresultatet. Det er et signal om at man har akseptert å ha fått den reallønnsveksten som ligger innenfor frontfagets rammer, og at mange av våre medlemmer anser konflikt og streik som lite formålstjenlig i dette noe spesielle året, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund og nestleder i Unio stat.

Også forhandlingssjef Roar Fosse er glad for at det ble et ja, og retter oppmerksomheten mot neste års lønnsforhandlinger.

– Vi har nå fokus på kommende mellomoppgjør i 2021. De første anslagene fra teknisk beregningsutvalg håper vi skal foreligge i begynnelsen av februar. Sammen med øvrige forbund i Unio stat vil vi forberede oss på ordinært vis, for å komme i god posisjon for å ivareta statsansatte under Unio-paraplyen generelt og, for vår del, medlemmene av Politiets Fellesforbund spesielt, sier Fosse.