Fortsetter som forhandlingssjef i fire år til

Roar Fosse 2

Forbundsstyret har valgt Roar Fosse til fire nye år som forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund.

Fosse har vært forhandlingssjef siden 2015, og ser fram til å fortsette arbeidet de neste årene.

– Jeg er svært takknemlig for å på nytt ha fått forbundsstyret sin tillit til å fortsette arbeidet med å forbedre våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Sammen med et landsmøte og et forbundsstyre som setter retning, er jeg sikker på at vi skal få til en god utvikling fremover, sier Fosse.

Nettopp det å ha et godt samarbeid med resten av organisasjonen er noe han er opptatt av.

– Dette er ikke noe sololøp. Jeg er avhengig av å ha dyktige folk rundt meg, og det er jeg heldig å ha – både på forbundskontoret, i forbundsstyret og i lokallagene, sier Fosse.

Vil fortsette etterforskningsløftet

De siste årene er det arbeidet for å styrke etterforskningsfaget, for å rekruttere, beholde og etterutdanne nok etterforskere, som gis en anstendig lønn. Det vil Fosse jobbe videre med.

– Dersom jeg skal si noe konkret, er jeg opptatt av å få til et fortsatt etterforskningsløft, uten at det finansieres av andre politiansattes lønnsutvikling. Dessuten har jeg hele tiden hatt, og kommer fortsatt til å ha, oppmerksomheten rettet på arbeidstidsbelastninger i politiet, sier forhandlingssjefen.

Motiverte og dedikerte medarbeidere er avgjørende for at politiet skal nå de målene samfunnet har satt. Da er det viktig at medlemmene opplever lønnsnivået som riktig.

– Derfor håper jeg at vi sammen med partene i virksomheten politiet kan få gjennomført en grundig analyse av lønnsnivåene i politiet, for å se om de harmonerer med den kompetansen, den erfaringen, det ansvaret, den kompleksiteten og den risikoen politiansatte bærer hver eneste dag for å levere på sitt samfunnsoppdrag, sier Fosse.