Lønnsoppgjøret 2020:

Nå kan du stemme i statsoppgjøret

Stemme, avstemning, valg foto

Foto: mohamed hassan/PxHere/CC0 1.0

I dag sendes resultatet av meklingen i statsoppgjøret ut på uravstemning. Fristen for å avgi stemme er 11. november.

Det ble brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten 14. september, oppgjøret gikk da til mekling. Torsdag 15. oktober la mekleren fram en skisse til løsning for partene. Et enstemmig forhandlingsutvalg i Unio stat godtok den framlagte skissen.

Forhandlingsutvalget, Unio stat, anbefaler meklingsresultatet, og legger vekt på:

  • En økonomisk ramme for oppgjøret på 1,7 % (som frontfaget).
  • Hele den disponible rammen gis som et prosentvis generelt tillegg.
  • Lønnstabellen og lønnsrammer videreføres.
  • Fellesbestemmelsene videreføres og opparbeidede rettigheter sikres.
  • Forbedringer i de lokale forhandlingsbestemmelsene som bedre sikrer likeverdige parter.
  • Sikret godt statistikkverktøy for å gjennomføre gode forhandlinger både lokalt og sentralt.
  • Utvidet likestillingsbestemmelsene til også å gjelde andre former for diskriminering.

Meklingsresultatet skal fra mandag 2. november kl. 09.00 ut på uravstemning for alle yrkesaktive medlemmer i det statlige tariffområdet. Frist for å avgi stemme er 11. november.

Unio sender i dag ut SMS og e-post til alle medlemmer med informasjon om avstemningen og pålogging.

På Unios nettsider kan du her lese mer om resultatet fra hovedtariffoppgjøret i staten

Les gjennom informasjonen før du avgir din stemme.

Avgi din stemme her – du logger inn med påloggingsinformasjon du får tilsendt fra Unio.