Streik:

Kraftig opptrapping av streiken mandag

Ørjand Hjortland #19

Ørjan Hjortland er leder av Unio stats streikekomité og nestleder i Politiets Fellesforbund.

Unio mer enn dobler streikeuttaket fra arbeidsdagens begynnelse mandag morgen. Det nye uttaket rammer spesielt grensekontrollen på Gardermoen og Flesland, passkontorer i Bergen og Trøndelag, Meteorologisk institutt, Nasjonalbiblioteket og lærer- og sykepleierutdanningene. – Med dette omfattende uttaket understreker vi hvor alvorlig situasjonen er, sier Ørjan Hjortland.

Han er leder av Unio stats streikekomité og nestleder i Politiets Fellesforbund.

Nå streiker 1600 Unio-medlemmer i staten. Fra mandag morgen trappes streiken kraftig opp. Da tas ytterligere 1736 medlemmer ut i streik. Til sammen vil over 3300 Unio-medlemmer være i streik.

– Det er viktig for oss å ha ansvarlige streikeuttak som ikke setter liv, helse og sikkerhet i fare. Vi er klar over at dette er et skarpt uttak. Dessverre vil det merkes ikke bare for arbeidsgiver, men også for publikum, sier Hjortland.

Opptrappingen av streiken vil ramme polititjenester og universiteter og høyskoler over hele landet. På justisområdet tas flest ut i Sør-Vest politidistrikt, Vest politidistrikt, Sør-Øst politidistrikt og Oslo politidistrikt. Men også Kripos og Politihøgskolen vil merke det. Uttaket ved Politihøgskolen vil kunne ramme pågående prosesser blant annet med opprettelsen av nytt studiested i Alta.

– For første gang tar vi ut medlemmer på Gardermoen. Det vil føre til lavere bemanning på grensekontrollen. Det vil også påvirke passkontoret på Gardermoen. Det kan føre til køer og forsinkelser, blant annet med utstedelse av nødpass, sier Hjortland.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

UNIO Chateau Neuf 24 1024x681

Foto: Stig Weston

Mandag tar Unio ut åtte medlemmer på Meteorologisk institutt i Oslo og Bergen. Hos Riksantikvaren tas nesten 50 medlemmer ut i streik, noe som kan påvirke byggeprosjekter, og undersøkelser og svar som kan være viktig for innbyggerne. De største uttakene i kunnskaps- og kultursektoren er imidlertid på Nasjonalbiblioteket, Høyskolen i Østfold og på NTNU.

– Nasjonalbibliotekets leveranse til forskere, service til publikum og tilgang til Nasjonalbibliotekets materiale blir svekket. På universiteter og høyskolene vil det spesielt gå ut over lærer -og sykepleierutdanningene. Vi beklager at dette rammer studentene, men vi mener vi også tar kampen for dem – at de skal få gode lønnsvilkår når de er ferdig utdannet og skal inn i viktige jobber i velferdsstaten, sier Ørjan Hjortland.