Nye særaldersregler fra 2026

Vegar5a

Vegar Monsvoll jobber med pensjon- og særaldersspørsmål i Politiets Fellesforbund.

I fjor høst ble det bestemt nye pensjonsregler for alle politiansatte med særaldersregler og som er født etter 1963. Nå skal et konkret regelverk på plass. Målet er at de nye reglene trer i kraft fra 1. januar 2026.

Vegar Monsvoll, forbundssekretær og leder av Politiets Fellesforbund sin egen pensjonsgruppe, mener det fortsatt er en lang vei å gå før de nye reglene er på plass.

– Et konkret regelverk må nå utredes, skal ut på høring og må innarbeides i relevante lov- og avtaleverk. Det er fortsatt uklart når høringen vil bli iverksatt. Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber ut ifra en tidsplan der målet er at de nye reglene trer i kraft fra og med 2026, men med virkning fra 1. januar 2025. Eventuelle særalderspåslag (tillegg til den vanlige pensjonsopptjeningen) som skal gis til dem som fratrer i 2025, vil da bli etterbetalt, sier Monsvoll.

To ytterligere prosesser

Det er ytterligere to prosesser som skal i gang og som vil være viktige for dem med særaldersgrenser.:

– Innen 1. juli 2024 skal det avklares særregler for dem som har pliktig fratreden. I tillegg skal det startes en prosess med å vurdere omfanget av særaldersgrenser og hvem som skal ha særaldersgrenser i fremtiden. I øyeblikket har vi ingen informasjon om når disse prosessene skal i gang, avslutter Vegar Monsvoll.