Lønnsoppgjøret 2022:

Nye SSB-tall bekrefter at det trengs et lønnsløft i offentlig sektor

Unio leder Ragnhild Lied Foto Unio Helene Moe Slinning

Ragnhild Lied er Unio-leder.

Foto: Unio / Helene Moe Slinning

I dag presenterte SSB nye tall som viser en årslønnsvekst på 3,5 prosent i Norge. Årslønnsveksten for offentlig forvaltning sett under ett er beregnet til 2,7 prosent, og utenom offentlig forvaltning var årslønnsveksten på 3,9 prosent.

Dette viser at offentlig sektor for andre år på rad har kommet svært dårlig ut, og at det derfor trengs en høyere ramme og et lønnsløft for offentlig sektor i år.

– Unios grupper i offentlig sektor kom svært dårlig ut i 2020. Nå viser tall fra SSB at våre grupper også har kommet svært dårlig ut i 2021, sier Unio-leder Ragnhild Lied på unio.no.

De nye tallene fra SSB viser at offentlige arbeidsgivere påtvang offentlig ansatte en ramme som var langt under det man tok ut i privat sektor. Ramma som LO og NHO fastsatte etter lønnsoppgjøret i fjor var at lønnsveksten i privat sektor ville bli 2,7 prosent. Unio streiket i kommuner og helseforetak på grunn av disse prognosene, og arbeidsgivernes manglende prioritering av utdanningsgruppene.

Offentlig sektor mangler kvalifisert arbeidskraft

Disse SSB-tallene bekrefter at veksten i privat sektor ble langt høyere enn i offentlig sektor.

– Tallene viser hvorfor det nå trengs en høyere ramme og et lønnsløft i offentlig sektor i år. Det må til for at etterslepet i offentlig sektor skal tas igjen. Det at offentlig sektor taper kampen om arbeidskraften fører til at en ikke klarer å beholde og rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Konsekvensen blir at offentlig sektor ikke klarer å levere den kvaliteten på tjenestene som innbyggerne og næringslivet forventer og har krav på, sier Unio-lederen.