– Økt kjøpekraft for pensjonistene

Erik orskaug 10 1200x800 1 1024x683

Erik Orskaug i Unio leverte krav på vegne av åtte organisasjoner i dagens åpningsmøte under trygdedrøftingene. – Det blir vekst i kjøpekraften for alderspensjonistene i år, sier Unios spesialrådgiver Erik Orskaug.

– Likevel gjør et stort overheng på grunn av den svært gode veksten i fjor at tillegget 1. mai blir litt lavere enn mange kanskje ventet, sier Orskaug på Unios nettsider.

De åtte organisasjonene som står samlet bak kravet er foruten Unio, LO, FFO, YS, Akademikerne, LOP, Forsvarets seniorforbund og Senior Norge.

Nye tall på plass

Regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett tirsdag. Det er anslagene på lønns- og prisveksten i revidert budsjett som legges til grunn i trygdedrøftingene. I år beregnes de til henholdsvis 5,2 prosent og 3,9 prosent.

Når alderspensjonene reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten kan vi allerede nå, før trygdeoppgjøret er ferdig, anslå hvilken vekst alderspensjonene får i år.

Det blir også justert med hva fjorårets trygdeoppgjør bommet med i lønns- og prisvekst.

Nesten 5 prosent mer

– På årsbasis vil alderspensjonene øke med 4,58 prosent i år. Det store overhenget gjør at økningen per 1. mai «bare» blir på 2,76 prosent, sier Orskaug.

Unio bidro i sin tid sterkt til å få politisk gjennomslag for at pensjonene skulle reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst.

– Det sikrer pensjonistene realinntektsvekst når lønnstakerne har reallønnsvekst. I år vil realinntektsveksten for pensjonistene øke med 0,7 prosent om prisveksten blir som regjeringen anslår i revidert budsjett, sier Unios spesialrådgiver.