Særaldersgrenser: Dette vet vi nå

Unn Alma Skatvold #02

Etter at plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense er fjernet, har vi fått inn flere spørsmål fra medlemmer om hva dette innebærer i praksis. Her er det vi vet så langt.

Stortinget har behandlet og gjort vedtak om endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere. Selve stortingsvedtaket finner du her (stortinget.no).

Det er det vedtaket som formelt fjerner plikten til å fratre ved særaldersgrense for til sammen nærmere 200 000 offentlige ansatte. Lovendringen trådte i kraft 1. juli 2021.

LO, Unio og YS krever at forhandlingene om særaldersgrenser gjenopptas. Les mer.

Informasjon fra Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse skriver følgende:

Lovendringen innebærer at de som har særaldersgrense 60, 63 eller 65 år ikke lenger har plikt til å fratre stillingen sin, og kan fortsette å arbeide helt til den alminnelige aldersgrensen som er 70 år. Noen grupper, som ansatte i Forsvaret, er unntatt fra lovendringen.

Lovendringen betyr:

  • De som ønsker å gå av ved særalder har fortsatt rett til det
  • De som ønsker å jobbe lenger kan nå gjøre det
  • Det er ingen endringer i pensjonsrettighetene

Du finner informasjonen fra Statens pensjonskasse her (spk.no).

Ta kontakt med arbeidsgiver

Arbeidsgiver har informasjons- og oppfølgingsansvar i denne saken. Har du spørsmål om hva denne endringen betyr for deg, ta kontakt med arbeidsgiver.