Krever at forhandlingene om særaldersgrenser gjenopptas

Lied Og Bolstad

LO, Unio og YS krever at forhandlingene om særaldersgrenser gjenopptas. Dette går fram av et felles brev arbeidstakerorganisasjonene har sendt Arbeids- og sosialdepartementet.

Debatten om regjeringens håndtering av særaldersgrensene har blusset opp i det siste. Arbeidsministeren har blant annet påstått at de som har særaldersgrense ikke taper på regjeringens nå vedtatte forslag om å fjerne plikten til å gå av ved særaldersgrensen.

– Dette er å snu tingene på hodet. Den livsvarige pensjonen fra 2025 for 1963-kullet og de som er yngre vil bli lavere for de som har særaldersgrense på grunn av manglende opptjening hvis du går av på aldersgrensen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Etter at arbeidstakerorganisasjonene ikke kom til enighet med regjeringen i tilpasningsforhandlingene for de som har særaldersgrense i 2018, vil pensjonen for disse gruppene bestå av en god tidligpensjonsordning på 66 prosent av sluttlønn fram til 67 år og deretter en dårlig livsvarig pensjon fordi vi i forhandlingene ikke ble enige om hvilken kompensasjon de med særaldersgrense skal ha for å gå av tidligere enn andre.

– Det er jo hele poenget med en lavere aldersgrense. Vi krever derfor at regjeringen tar opp igjen forhandlingene om tilpasningen av tjenestepensjonen for de som har lavere aldersgrense, sier Lied.

I brevet viser arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio og YS til at regjeringen har brutt flere tidligere avtaler om hvordan vi skulle gå fram på dette vanskelige området.

Burde gått tilbake til forhandlingsbordet

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, slår fast at det er arrogant og ekstremt provoserende at regjeringen og Stortinget nå fjerner pensjonsplikten for nærmere 200 000 offentlige ansatte, når fagbevegelsen så tydelig fraråder dette.

– Det er lange tradisjoner for at partene i fellesskap, gjennom forhandlinger, finner gode løsninger. Å gå lovveien når regjeringen ikke kommer til enighet med partene, viser manglende respekt for partene og hvordan vi normalt etablerer og avvikler vilkår i arbeidslivet vårt, sier forbundslederen.

Les også: Stortingsvedtak om særaldersgrenser: – Kraftig provoserende

Pensjonsavtalen av 3. mars 2018 slår fast at det fortsatt vil være behov for særaldersgrenser i offentlig sektor. Partene var enige om rekkefølgen for hvordan forhandlinger om særaldersgrenser skulle gjennomføres. Nå er avtalen brutt.

– Det er alvorlig og provoserende. Det bryter med flere tiårs praksis for samarbeid og inkludering i endringer av viktig arbeids- og velferdslovgivning i Norge. Det er dramatisk og kan få store konsekvenser langt utover denne saken, sier Bolstad.

Oppdatering 17.06.2021: Etter Stortingets vedtak om å fjerne plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense, har vi fått inn flere spørsmål fra medlemmer om hva dette innebærer i praksis. Her er det vi vet så langt.