Sier klart nei til å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrense

Sigve i høring om å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrense

Foto: Stortinget

– Regjeringens forslag innebærer at alle særaldersgrenser avvikles. De som vil tape på dette er alle de som ikke er fysisk og psykisk skikket til å jobbe etter oppfylt særaldersgrensenivå. Forpliktelsen til å ivareta disse vil bli sterkt svekket, sier Sigve Bolstad.

Stortingets arbeids- og sosialkomité har holdt høring om regjeringens lovforslag om fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense. Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, deltok, og det samme gjorde Unio, Norsk Sykepleierforbund og Det norske maskinistforbund.

Bolstad var under høringen tydelig på at Politiets Fellesforbund sier nei til dette forslaget. Det samme gjør hovedsammenslutningene Unio, LO og YS, som står sammen om å avvise forslaget.

– I norsk arbeidsliv er det lange tradisjoner for at partene i fellesskap, gjennom forhandlinger, finner de beste løsningene. Både for felleskapet og de ansatte. Å gå lovveien når man ikke får gjennomslag i forhandlinger, er en lite ærefull vei. Det viser manglende respekt for partene og hvordan man normalt sett etablerer og avvikler vilkår i arbeidslivet vårt, sier forbundslederen.

Særaldersgrenser av hensyn til samfunnssikkerheten

Særaldersgrensene er viktig for at Norge skal ha et godt rustet politi som leverer godt på beredskap og etterforskning av kriminalitet. Det er hensynet til borgerne og samfunnssikkerheten som er grunnlaget for politiets særaldersgrense.

– La det ikke være noen tvil: Forslaget innebærer at alle særaldersgrenser avvikles. En aldersgrense uten pliktig avgang er ingen aldersgrense. Det forstår alle, og regjeringens forsøk på å hevde noe annet er bare en tilsløring av realiteten. Det er skuffende. Vi forventer en ærlig argumentasjon fra arbeidsgiversiden. Dersom regjeringen virkelig er opptatt av at alle som ønsker å arbeide lenger skal få mulighet til det, gir dagens lov full anledning til dette. Problemet er ikke manglende lovgivning, men at arbeidsgiver nekter de som har ønsket det å jobbe utover særaldersgrensen. Det vet også regjeringen, sier Bolstad.

Politiets Fellesforbunds viktigste sak er å jobbe for medlemmenes lønnsvilkår, og pensjon er lønn fordi det er den lønna man skal leve av når man slutter å jobbe. Derfor er også pensjonssystemet helt sentralt for medlemmene.

– De som vil tape på dette lovforslaget er alle de som ikke er fysisk og psykisk skikket til å jobbe etter oppfylt særaldersgrensenivå. Forpliktelsen til å ivareta disse vil bli sterkt svekket. Regjeringens forslag om å avvikle særaldersgrensen er ikke begrunnet i hensynet til de 200 000 ansatte i offentlig sektor som har særaldersgrense. Å fremstille dette som en «vinn-vinn»-situasjon og en ubetinget fordel for de ansatte er både fornærmende og provoserende for hundretusenvis av ansatte i offentlig sektor, sier forbundslederen.

Avtalebrudd

Pensjonsavtalen av 3. mars 2018 slår fast at det fortsatt vil være behov for særaldersgrenser i offentlig sektor. Gjennom pensjonsavtalen og underliggende avtaler var partene enige om rekkefølgen for når ulike deler av særaldersgrenseproblematikken skulle forhandles.

– Regjeringen bryter med dette den avtalen partene inngikk i 2018. Det er alvorlig. Enda mer alvorlig er det at regjeringen også bryter med flere tiårs praksis for samarbeid og inkludering i prosesser som endrer viktige deler av arbeids- og velferdslovgivningen i Norge. Det er dramatisk og kan få store konsekvenser langt utover det denne saken gjelder, sier Bolstad.

Politiets Fellesforbund er ikke innbitte motstandere av endringer i aldersgrenselovgivningen, men krever at alt ses på i en helhet.

– Vi er villige til å se på både økonomiske pensjonsvilkår, tidspunkt for særaldersgrenser og hvem som skal ha særaldersgrenser. Men det må skje i en samlet prosess der partene har en nøkkelrolle, konkluderer Bolstad.

Politiets Fellesforbund støtter opp om Unios høringssvar. Vi ber innstendig om at komiteen sender saken tilbake til forhandlingsbordet.

Se hele høringen her eller gå rett til Politiets Fellesforbunds innlegg i høringen her.