Kraftig provosert over regjeringens pensjonsforslag

Sigve Bolstad #13

Foto: Torkjell Trædal

Politiets Fellesforbund reagerer kraftig på regjeringens lovforslag om å fjerne plikten til å gå av ved oppnådd særaldersgrense. – Arrogant og ekstremt provoserende, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

I juni 2020 sendte regjeringen ut et forslag om å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrenser. Hovedsammenslutningene Unio, LO og YS sendte et felles svar på høringen hvor man avviste forslaget. Samtidig som man påpekte at regjeringens forslag bryter med enigheten om videre prosess for diskusjon av særaldersgrenser som ble avtalt i forhandlingene om pensjonsavtalen 3. mars 2018.

– Det er nærmest sjokkerende at regjeringen nå vil fjerne pensjonsplikten for nærmere 200 000 offentlige ansatte når hovedsammenslutningene så tydelig fraråder dette. Å velge lovveien når man ikke klarer å komme til enighet med partene i forhandlinger, viser en manglende respekt for partene og hvordan man normalt sett etablerer og avvikler vilkår i arbeidslivet vårt, sier Bolstad, som håper at Stortingets flertall nå vil stemme ned forslaget.

Særaldersgrenser av hensyn til borgerne

Han påpeker at saken må tilbake til forhandlingsbordet.

– Saken må definitivt behandles på nytt der partene er involvert. Vi må sammen se på særaldersgrensene i offentlig sektor både når det gjelder nivå, omfang og vilkår. Det gir de beste forutsetningene til å komme til løsninger som ivaretar samfunnsberedskapen, befolkningens behov og de offentlige ansattes ve og vel, sier forbundslederen.

Forslaget som kom i dag innebærer i praksis en fjerning av særaldersgrensene. Særaldersgrensene er viktige for at Norge blant annet skal ha et godt rustet politi som leverer godt på beredskap og etterforskning av kriminalitet. Det er hensynet til borgerne og samfunnssikkerheten som er grunnlaget for politiets særaldersgrense.

– Politiets Fellesforbunds viktigste sak er å jobbe for medlemmenes lønnsvilkår, og vi har sagt at pensjon er lønn fordi det er den lønna man skal leve av når man slutter å jobbe. Det er livslønn. Derfor er også pensjonssystemet helt sentralt for våre medlemmer. Loven fra 1956 står seg fortsatt godt. I dag lever man litt lenger, men spørsmålet blir om dagens 60-åringer har bedre reaksjonsevne, syn, hørsel, psykisk styrke og bedre fysikk enn man hadde i 1956, sier Sigve Bolstad.

Endringer må gjøres helhetlig

Bolstad understreker at Politiets Fellesforbund ikke er kategorisk mot endringer på særaldersgrensene.

– Særaldersgrensene må fortsatt være en rettighet, også i fremtiden, og eventuelle endringer må gjøres helhetlig. Man kan ikke gjøre endringer på kun enkelte områder, man må se alt i sammenheng. Samtidig som vi beholder særaldersgrensene som en rettighet, må det også jobbes for en kultur og en personalpolitikk hvor arbeidstakere som har kapasitet og ønske om å stå lenger i arbeid kan gjøre det. Det er det ikke tilrettelagt for i dag. Det er viktig at politidistriktene tar vare på den omfattende kompetansen som erfarne politifolk har bygd opp over mange år, avslutter forbundslederen.