Lønnsoppgjøret 2024:

Stor streikemarkering tirsdag

Vi er i streik i staten 4x3

Unio arrangerer stor streikemarkering på Eidsvolls plass (foran Stortinget) tirsdag kl. 18.

Unio er i streik – utdanning må lønne seg, også i staten!

Det blir appeller fra streikeledelsen og kulturinnslag.

Appeller ved:

  • Unio-leder Ragnhild Lied
  • Forhandlingsleder i Unio stat, Guro Lind
  • Leder av Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold
  • Leder av Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll
  • Leder av Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen

Kulturinnslag med bandet Offentlig sektor.

Alle er velkommen. Møt opp og vis din støtte til streiken!

Facebook-arrangement finner du her

Streikevorspiel før markering foran Stortinget

Streikemarkeringsvorspiel med streikende og andre. Streikeledelsen er til stede. Korte appeller ved blant andre Unio-leder Ragnhild Lied og forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat samt diverse kulturinnslag.

  • Tid: tirsdag 28. mai kl. 15.00
  • Sted: Rockefeller, Mariboes gate 5B, Oslo

Vi går samlet bort til Eidsvolls plass til Unios streikemarkering kl. 18.00.

Alkoholfritt arrangement.

Facebook-arrangement finner du her