Streik:

Streiken er slutt, kampen fortsetter

UNIO 28mai Stortingsdemonstrasjon 23

– Vi har tatt kampen for at utdanning skal lønne seg, og for at også statsansatte med høyere må sikres en skikkelig lønnsutvikling, sier Guro Lind, leder av Unio stat.

Foto: Stig Weston for Unio

– Jeg ser streiken som et nødvendig skritt på veien mot det store målet: At utdanning skal lønne seg, også i staten, sier Unio stats streikeleder Guro Lind.

Etter tolv dager i streik, endte Unio i tvungen lønnsnemnd 5. juni. Streiken i staten har handlet om at utdanning, ansvar og kompetanse må lønne seg, også i staten.

Unio stat-leder og streikegeneral Guro Lind er tydelig på at kampen fortsetter, selv om streiken er slutt. Det skriver Unio.

Unio har bedt om en nøytral og upartisk nemnd og har i dag sendt brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om habilitetsinnsigelser mot sammensetningen av Rikslønnsnemnda.

– Vi har tatt kampen for at utdanning skal lønne seg, og for at også statsansatte med høyere udanning må sikres en skikkelig lønnsutvikling. Det arbeidet fortsetter vi med full kraft. Neste skritt er i Rikslønnsnemnda, der vi har veldig gode argumenter for at vår tariffavtale må videreføres. Jeg ser streiken som et nødvendig skritt på veien mot det store målet: At utdanning skal lønne seg, også i staten, sier hun.

Lind er imponert over innsatsen til streikende Unio-medlemmer

– Streikeviljen og innsatsen til medlemmene har vært fantastisk. Vi har fått ut budskapet vårt over hele landet. Ingen er i tvil om at Unio kjemper for arbeidstakere med høyere utdanning, og alle ser at vi nekter å la oss herse med av LO og regjeringen. Det er en stolt streikeleder som nå avslutter streiken, og jeg vil takke alle for en utrolig innsats i mange streikedager, sier Lind.

Du kan lese hele saken hos Forskerforbundet >