Månedens tillitsvalgt:

– Godt partssamarbeid gir godt arbeidsmiljø!

Sofie Sunde2

Sofie Sunde er hovedtillitsvalgt ved Felles enhet for sivil rettspleie.

Sofie Sunde er hovedtillitsvalgt ved Felles enhet for sivil rettspleie og anbefaler å gjennomføre de ulike kursene Politiets Fellesforbund tilbyr: - Det er en slags ære å være en person folk føler de kan komme til med stort og smått.

I spalten «Månedens tillitsvalgt» løfter vi fram våre dyktige tillitsvalgte og den viktige jobben som gjøres.

Følg med gjennom året for å bli bedre kjent med ulike tillitsvalgte fra våre lokallag!

Sofie Sunde

  • Lokallag: Oslo Politiforening
  • Verv: Hovedtillitsvalgt ved Felles enhet for Sivil Rettspleie

Hvorfor ble du tillitsvalgt?

– Jeg tror et godt partssamarbeid er et viktig ledd for å sikre et godt arbeidsmiljø. Det er også en god måte å få innsikt i, samt påvirke, prosesser som skjer i etaten man arbeider i.

Hva innebærer rollen som tillitsvalgt for deg?

– For meg innebærer rollen som tillitsvalgt først og fremst å være tilgjengelig for medlemmene, samt informere dem om hva som rører seg i etaten. Jeg synes derfor kursing gjennom PF/lokallaget er en god måte å ruste meg til tillitsvalgtrollen for dem.

Hva liker du best ved å være tillitsvalgt?

– Det er en slags ære å være en person folk føler de kan komme til med stort og smått. Samtaler jeg har med medlemmer er minst like givende for meg som det er for medlemmet.

Har du noen gode råd til andre tillitsvalgte?

– Dra på de kursene som tilbys av både lokallaget og PF sentralt. De har masse god kunnskap å lære bort som gjør en tryggere i rollen som tillitsvalgt.

Vil du anbefale andre å bli tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund?

– Absolutt! Det kan virke overveldende i starten, men man merker fort at man er en del av et stort apparat hvor man kan finne både informasjon og støtte!

Tips oss