Månedens tillitsvalgt:

Kan bidra til bedre lønn og arbeidsvilkår

Guro Haukas Bjorkedal3

Guro Haukås Bjørkedal håper å medvirke til bedre lønn og arbeidsvilkår for kollegaene.

Guro Haukås Bjørkedal er seksjonstillitsvalgt arrest og hovedtillitsvalgt ved FKE og mener at hun har stort utbytte av å ha tatt på seg tillitsverv. – I tillitsvervet så jeg gode muligheter for medvirkning til bedre lønn og arbeidsvilkår for kollegaene mine, sier hun.

I spalten «Månedens tillitsvalgt» løfter vi fram våre dyktige tillitsvalgte og den viktige jobben som gjøres.

Følg med gjennom året for å bli bedre kjent med ulike tillitsvalgte fra våre lokallag!

Guro Haukås Bjørkedal

  • Lokallag: Oslo Politiforening
  • Verv: Seksjonstillitsvalgt arrest/hovedtillitsvalgt, FKE

Hvorfor ble du tillitsvalgt?

– Jeg ble tillitsvalgt fordi jeg ofte stilte spørsmål ved tingenes tilstand og ønsket å utgjøre en forskjell. I vervet så jeg gode muligheter for medvirkning til bedre lønn og arbeidsvilkår i møte med arbeidsgiver, og jeg følte at dette var noe jeg evnet å ivareta på vegne av kollegaene mine.

Hva innebærer rollen som tillitsvalgt for deg?

– For meg innebærer rollen som tillitsvalgt å bygge broer mellom ansatte og arbeidsgiver i arbeidet med å få gjennomslag for det som betyr mest for medlemmene jeg representerer. Å kunne formidle godt på vegne av medlemmene og å være en likeverdig part i møte med arbeidsgiver i sakene jeg bringer til torgs. Det krever jobb, kunnskap om avtaler og lovverk som vi og arbeidsgiver har forpliktet oss til å samarbeide i, samt en forståelse av organisatoriske utfordringer vi møter.

Hva liker du best ved å være tillitsvalgt?

– Vervet krever at man er et tydelig talerør for medlemmene. Tillitsvalgte må raskt kunne veksle mellom å være enig, komme til gode løsninger og stå i kamper når det rår uenighet med arbeidsgiver i saker som vi fremmer på vegne av medlemmene. Dette taktskiftet liker jeg godt, og det er ikke farlig å være uenig i sak. Vi vokser av dette, og vi bygger de gode relasjonene i "fredstid" for å kunne stå godt i konflikt. Det jeg liker aller best er kontakt med medlemmene og samarbeid med andre tillitsvalgte. At vi sammen kan argumentere godt for økt lønn og bedre arbeidsvilkår når vi er uenige med arbeidsgiver. Oslo politidistrikt er en kompleks og sammensatt arbeidsstokk som har mange ulike utfordringer og behov. Å møte alle disse er ikke bare enkelt, men enormt motiverende – og en drivkraft for meg til å stå på hver dag.

Har du noen gode råd til andre tillitsvalgte?

– Til andre tillitsvalgte vil jeg anbefale å bygge gode nettverk til dem man samarbeider med, både hos arbeidsgiver og vernetjenesten. Jeg forstod raskt at man aldri skal undervurdere en kopp kaffe eller et ønske om å bli bedre kjent utenfor møterommet. Den genuine nysgjerrigheten etter å forstå hvilke utfordringer medlemmene har og konsekvensene av disse er kjernen til gode løsninger. Noe av det viktigste jeg gjør er å lytte, spørre, forankre saker og å ta med meg dette i møte med arbeidsgiver. Kunnskap er helt avgjørende for å kunne utgjøre en forskjell. Mitt råd er å involvere medlemmene i stor grad; dele og søke informasjon. Det hender også at forventningene til meg som tillitsvalgt ikke er helt realistiske, eller utenfor rammene av hva jeg som tillitsvalgt kan gjøre noe med. Da er det å realitetsorientere og forklare medlemmene hvorfor jeg ikke kan bistå nødvendig. Noen ganger opplever jeg at tillitsvalgte er utrygge på hva de skal formidle og blir usikre i sin informasjonsflyt. Det er en unødvendig belastning. Bruk andre tillitsvalgte flittig og snakk med medlemmene. Vi er ikke alene i vervet, og flere kan stå overfor akkurat de samme problemstillingene.

Vil du anbefale andre å bli tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund?

– Forening og arbeidsgiver er likeverdige parter. Det kan være lett å glemme i en hektisk hverdag, og det kan føles ensomt og kanskje skummelt i møte med arbeidsgiver. Vi må huske på at når vi kommer inn i møterommet, så har vi medlemmene i ryggen, og vi taler på vegne av dem. Oslo politidistrikt har en politimester som har uttalt at hun verdsetter partssamarbeidet med foreningen og som er tydelig i sin lederlinje på at samarbeidet står sterkt. Dette opplever jeg i møte med ledere på mange nivåer og som utelukkende positivt. Jeg ønsker å oppfordre flere til å ta på seg verv som tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund. Det er et faglig sterkt kollegium, og korte linjer for råd og støtte. Min opplevelse er at jeg har fått utvikle meg mye på kort tid. I utfordrende saker finner jeg hjelp og bistand innen lokallaget i Oslo Politiforening og hos PF sentralt. Det er viktig å engasjere seg i egen arbeidshverdag. Som tillitsvalgt kan man grave enda dypere i hvorfor ting er som de er og jobbe målrettet for å gjøre det bedre for flere!