Bolstad ut på patrulje: – Fint møte med de «med skoa på»

Sigve ute på patrulje, oktober 2020 – gruppebilde

Forbundsleder Sigve Bolstad (t.v.) sammen med politibetjenter på Ellingsrud.

– Jeg blir stolt når jeg ser hvordan dyktige kolleger jobber for at innbyggerne skal føle seg trygge, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund. Fredag kveld var han med ut på patrulje i Oslo.

Forbundslederen fikk være med kveldsettet i enhet øst ved Oslo politidistrikt. Enhet øst dekker et stort område med ca. 170 000 mennesker og har politistasjonene Stovner og Manglerud.

– Politiets Fellesforbund er opptatt av å være tett på medlemmene. Det er ekstra krevende nå under koronapandemien. Jeg er derfor svært glad for at jeg nå fikk anledning til å være med ut. Det er noe med å kjenne på politipulsen, se hvilke utfordringer våre kolleger står overfor og ikke minst få konkrete og ærlige innspill fra dem «med skoa på», sier Bolstad.

– Krevende å kjøre patrulje

Det er en tøff jobbhverdag for de som kjører patrulje.

– Jeg er stolt over mine dyktige kolleger og den solide innsatsen som gjøres for å trygge publikum. Det er vanskelig å sette seg inn i hvor krevende det egentlig er å kjøre patrulje. Man vet aldri hva som venter en. Kriminaliteten har blitt råere, respekten for politiet mindre og det er blitt mindre tid til å jobbe forebyggende. Men når det gjelder blant annet forebygging, så er enhet øst gode. De er synlige og lokalt til stede i bydelene med forebyggende tjenester og mobile enheter, med blant annet politimobil, sier Sigve Bolstad.

Det er flere ting som har blitt bedre de siste årene.

– Nå jobber man enda bedre på tvers av avdelingene, dataverktøyet i kjøretøyene har blitt rustet opp og sikkerhetsutstyret har blitt forbedret, sier forbundslederen.

Jobber for trygghet i jobben

Han fikk en del tilbakemeldinger fra kolleger i løpet av kvelden på hva de ønsker fra sin egen fagforening, nemlig høyere lønn og bedre bemanning. Samtidig som de påpekte den gode jobben som deres lokallag, Oslo politiforening, gjør for sine medlemmer.

– Vår viktigste oppgave som fagforening er medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Det er en nær sammenheng mellom gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer, og et profesjonelt og kompetent lokalt forankret politi som løser sine oppgaver på en god måte. Vi vil vil at våre medlemmer skal oppleve trygghet i jobben, sier Bolstad.

En ting Sigve Bolstad bet seg merke i var det gode arbeidsmiljøet blant kollegene.

– Det er godt å se at alle vil hverandre vel. «Vær forsiktig og ta godt vare på hverandre» var gjennomgangstonen. Jeg som forbundsleder ble svært godt tatt imot. Mange synes det var fint å se at jeg var med ut. Nå skal jeg ta med de erfaringene og innspillene jeg fikk, i mitt videre arbeid som forbundsleder. Dette blir definitivt ikke siste gang jeg blir med ut på patrulje, avslutter Sigve Bolstad.

Politifolk foran politibil Stein Elvsveen og Tor Sverre Paulsen

Bolstad kjørte patrulje sammen med innsatsleder Stein Elvsveen (t.v.) og seksjonssjef Tor Sverre Paulsen.