– Dette er en milepæl

Stortinget11062024

Ørjan Hjortland, nestleder i Politiets Fellesforbund; Sveinung Stensland, medlem av justiskomiteen (H); Linda Verdal, forbundssekretær i Politiets Fellesforbund; og Helge Andre Njåstad, leder av justiskomiteen (Frp), på Stortinget tirsdag kveld.

Politiets Fellesforbund var tirsdag ettermiddag på Stortinget for å feire at en samlet opposisjon og de to regjeringspartiene har bedt om et anmodningsvedtak om en langtidsplan for politiet, samt et politirolleutvalg. – Dette er en svært viktig milepæl, sier Ørjan Hjortland, nestleder i Politiets Fellesforbund.

Han er glad for at det nå er tverrpolitisk enighet om å sørge for en mer langsiktig planlegging av politiet:

– Dette er en viktig nyhet både for innbyggerne og for politiet. Forutsigbarhet og god planlegging er en forutsetning for å lykkes med utfordringene fremover, sier Ørjan Hjortland, som sammen med forbundssekretær Linda Verdal og politisk rådgiver Erik Sandsmark Idsøe møtte sentrale justispolitikere til markering.

Det var i høst arbeidstakerorganisasjonene i politiet, i et brev til justis- og beredskapsministeren, ba om et nytt politirolleutvalg og mer langsiktig planlegging for politiet.

Anmodningsvedtak

Anmodningsvedtaket kom i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet. Politiets Fellesforbund var eneste fagforening fra politiet som deltok i høringen på Stortinget 30. april. Det hersker nå tverrpolitisk enighet om både politirolleutvalg og langtidsplan, men anmodningsvedtaket er bare første del av jobben:

– Dette er et viktig vedtak og en god start. Nå forventer Politiets Fellesforbund at det vil bli spor av dette vedtaket allerede i statsbudsjettet for 2025. Og vi forventer at dette vedtaket tas inn i de ulike partienes politiske programmer. Politiets Fellesforbund skal sammen med de øvrige fagforeningene jobbe på for å følge opp dette anmodningsvedtaket. Dette er et vedtak som forplikter, og jeg gjentar at dette er en milepæl, sier Ørjan Hjortland.