Digital Pride-markering også i år

Pride 2019

Forbundsleder Sigve Bolstad (bærer fanen) og nestleder Unn Alma Skatvold (til venstre) går først for Politiets Fellesforbund under Pride-paraden i 2019.

Foto: Karianne Grindem/Politiforum

Politiet jobber for mangfold i samfunnet og i egen etat. – Vi er ett politi for alle, sier Sigve Bolstad. Derfor markerer Politiets Fellesforbund Pride.

Politiet skal arbeide for mangfold og for bekjempelse av hatkriminalitet og diskriminering. Politiets Fellesforbund har gjennom mange år markert Pride, og deltagelsen i Pride-paraden har økt betydelig siden første gang i 2005.

– Det har skjedd mye, og jeg tror det har veldig mye å gjøre med samarbeid. At Politiets Fellesforbund har engasjert seg sammen med Oslo politidistrikt og det at veldig mange gode krefter samarbeider gjør den store forskjellen, sa Bård Stensli, medlem av likestillings- og mangfoldsutvalget i Politiets Fellesforbund, under Unios digitale Pride-markering denne uka.

For heller ikke i år blir det noen tradisjonell fysisk parade. Deltagelsen er likevel stor gjennom digitale markeringer. Du kan se hele Unios Pride-sending om igjen her.

I år har også regjeringen lagt fram en ny handlingsplan for lhbtiq-befolkningen. Den kan du lese her. Handlingsplanen omtaler blant annet at politiet deltar i Oslo Pride hvert år gjennom stand i Pride Park og deltagelse i paraden, og at flere politidistrikter deltar i tilsvarende markeringer rundt om i landet. Handlingsplanen oppgir at «politiets deltakelse er en viktig del av arbeidet med mangfold og tillitsbasert dialog».

Viktig både for etaten og samfunnet

– Det å delta i Pride har for politiet to sider. Det ene er internt, at vi skal se at det er skeive politifolk og at man skal ha et ålreit arbeidsmiljø, og det andre er utad, med at profesjonalitet i operativ tjeneste og i virksomheten er kjempeviktig. Og det handler om kunnskap, sa Stensli videre.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Bard Stensli i Unios Pride sending 2021

Bård Stensli under Unios Pride-sending.

Foto: Unio

Han fortalte også om hvordan politiets arbeid mot hatkriminalitet er styrket de siste årene. Nå er hatkrimgruppa i Oslo politidistrikt gjort om til et nasjonalt senter som skal støtte alle politidistriktene.

– Det at hatkrimgruppa jobber dedikert med å etterforske den typen saker – som går på LHBT+, men også på alle andre grupper, som etnisitet og funksjonshemmede – er veldig viktig. Dette er ting som foregår og som kanskje ikke har blitt anmeldt fordi oppleves vanskelig å anmelde, forklarte Stensli.

Trygghet og beskyttelse for alle

– For hele politiet er det viktig å synliggjøre at vi er ett politi for alle. Det arbeides kontinuerlig for å øke kompetansen på likestilling og mangfold både i fagforeningen og i politiet, slik at politiet kan møte ulike mennesker med respekt og toleranse, og gi trygghet og beskyttelse for alle, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Han trekker fram at politiet er et stort fellesskap, uavhengig av seksualitet, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, og at det i samfunnet skal være mangfold, toleranse og frihet.

– Vi i Politiets Fellesforbund er utrolig stolte av å være en del av dette mangfoldet. Vi ønsker å stille opp, være til stede og vise respekt, forståelse og aksept for at mennesker velger å leve livene sine på litt ulike måter, sier Bolstad.